Olov Abrahamsson

Ledarbloggen

Damberg laddar


Mikael Damberg. FOTO: SCANPIX

Under helgen har Mikael Damberg, Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, laddat batterierna. På onsdag deltar han i riksdagens stora partiledardebatt som Stefan Löfvens stand-in.

Damberg ser redan fram emot duellerna med Fredrik Reinfeldt (M) och övriga partiledare.

"Det ska bli roligt. Partiledardebatterna ger en chans att lyfta blicken och diskutera de stora perspektiven. Är Sverige på rätt väg? Vad gör vi åt arbetslösheten? Hur hanterar vi problemen i skolan?", sa Damberg när jag intervjuade honom på sidan 2 i NSD 28 februari i år.

Reinfeldt bör inte underskatta sin motståndare. Damberg må vara yngre och inte lika rutinerad, men han är ingen duvunge.

Damberg har varit riksdagsledamot sedan 2002 och jobbat i både Försvarsdepartementet och Statsrådsberedningen.

Han är en van talare och debattör. Reinfeldt kommer säkert att få en ordentlig match i riksdagens talarstol .

Det finns dessutom ingen brist på fakta och argument för en aktiv och nytänd S-opposition.

Nästan 400 000 arbetslösa - därav en stor andel långtidsarbetslösa - är inget lysande facit efter snart sex år med den borgerliga "arbetslinjen".

Damberg och S har alla chanser att ta initiativet i jobbpolitiken.

Skiftbyte i S-fabriken


Ingela Uvberg Nordell, ”Ia”, vikarierar som ombudsman i Luleå under de närmaste månaderna. FOTO: BENGT-ÅKE PERSSON

 

Jag har tidigare skrivit om Madelene Rydehäll, som lämnar jobbet som ombudsman för S i Luleå för att bli ny 1:e ombudsman för S-distriktet i Norrbotten.

Det innebär även att det blir förändringar för Socialdemokraterna i Luleå.  Det är nu klart att landstingspolitikern Ingela Uvberg Nordell tar över Rydehälls tidigare tjänst och kommer att vikariera som ombudsman i Luleå från 1 september till februari 2017.

Under senhösten inleder Socialdemokraterna arbetet för att rekrytera en ny ombudsman och för att få en mer långsiktig lösning på tjänsten.

Det är även på gång andra förändringar i den lokala socialdemokratin. Som NSD tidigare avslöjat kommer landstingsrådet Anders Öberg att efterträda Britt Westerlund som ordförande för Luleå socialdemokratiska arbetarekommun. Han väljs formellt 5 september.

 

Samverkan ger styrka

Under helgen är det Skördefest & Miljödagar i Boden. Förutom alla utställare av mat, hantverk, konst m m blir det även en del politiska inslag.

Bland annat arrangerar Socialdemokraterna ett panelsamtal med kommunalråden Inge Andersson, Boden, och Yvonne Stålnacke, Luleå, om fördjupat samarbete mellan de två kommunerna.

Det är defintivt inget som skadar. Kommunerna har mycket att vinna på samverkan och ett samlat uppträdande.

Många har fortfarande bilden av Norrbotten som en avfolkningbygd. Men Luleå-Boden-Piteå är faktiskt en stark tillväxtregion.

SCB:s prognos visar att Luleå, Boden och Piteå tillsammans kommer att växa med nästan 10 000 invånare under de kommande 20 åren.

Tillsammans kan kommunerna erbjuda en rik och differentierad arbetsmarknad  (inom rimliga pendlingstider) – liksom ett fint utbud av kultur, högklassig idrott och andra upplevelser. Det finns ett toppmodernt universitet, en välutbyggd flygplats, bra skolor för barnen med mera.

Lägger man dessutom till närliggande Älvsbyn och Kalix i ekvationen får man ännu fler och större kvaliteter. Naturen är fin och vattnet är rent.

Därför skadar det inte att Boden och Luleå (och även Piteå, Kalix och Älvsbyn) marknadsför sig gemensamt.  Tillsammans utgör kommunerna ett starkt regioncentrum som borde kunna locka till sig fler privata och offentliga investeringar.

 

Bättre och bättre dag för dag

 

Jag trodde nästan att finansminister Magdalena Andersson (S) skulle klämma i med Ernst Rolfs gamla slagdänga ”Bättre och bättre dag för dag” när hon beskrev det ekonomiska läget i samband med regeringens Harpsundsmöte.

Prognoserna pekar på fortsatt god tillväxt, ökad sysselsättning och starkare offentliga finanser. Den offentliga sektorns finanser beräknas gå runt år 2019 och överskott etableras år 2020. Den offentliga skulden som andel av BNP fortsätter att falla.

Det är härliga tider, strålande tider. Den rödgröna regeringen levererar både jobb och tillväxt.

Men Magdalena Andersson och hennes regeringskamrater får inte sitta nöjda. Arbetslösheten sjunker, men enligt regeringens beräkningar kommer den fortfarande att ligga på 6,2 procent år 2020.

Fortfarande finns grupper ­– låginkomstpensionärer, långtidssjuka, funktionshindrade och andra ­­– som lever på den ekonomiska marginalen. 

Därför kommer det att krävas fler jobb- och fördelningspolitiska insatser i både höstbudgeten och andra sammanhang för att stärka jämlikheten och sammanhållningen i det svenska samhället.

En sådan jämlikhetsinriktad politik bidrar dessutom till att stärka tillväxten. Rättvisan är produktiv.

”Enligt OECD hade den svenska ekonomin kunnat växa med ytterligare sju procent mellan åren 1990 och 2010 om jämlikheten varit större”, skrev LO-utredaren Kjell Rautio i en läsvärd artikel i NSD 23 augusti.

Jag hoppas att finansministern läser och begrundar. Starkare köpkraft hos pensionärer, sjuka och arbetslösa bidrar till att öka den ekonomiska aktiviteten.

Sverige är ett bra land

 

”Måste allt vara svart eller vitt?”, undrade S-debattören Nils HarneskNSD:s debattsida häromdagen. Det handlade om kulturpolitiken i Luleå och bristen på nyanser i den lokala debatten.

Det kunde dock lika gärna ha handlat om rikspolitiken. I mitt Twitterflöde är det ofta många hårda ord om tillståndet i nationen. Verkligheten målas i mörkast tänkbara färger – det talas om systemkollaps och sammanbrott.

Men i realiteten är Sverige ett av världens bästa och mest välskötta samhällen.

Nyligen skrev jag om Boston Consulting Group, som konstaterar att Sverige är av de länder i världen som är bäst på att omvandla ekonomisk tillväxt till välfärd för människor. På nationaldagen berättade jag om schweiziska IMD och kreditinstitutet Moodys som rankar Sverige högt.

Häromdagen presenterade dessutom ansedda World Economic Forum en ranking över innovationsklimatet i världens länder, se tabellen längst upp. Sverige kom på en fin andraplats.

Till detta ska kurvorna för sysselsättningen, byggandet och annat som pekar åt rätt håll.

Det betyder inte att det saknas samhällsproblem eller utmaningar. Alla människor har det inte bra. Det finns sociala bekymmer, utanförskap, ensamhet och bakgårdar i det svenska folkhemmet.

Därför kan ingen ansvarskännande politiker sitta nöjd. Men lösningen på Sveriges bekymmer är inte att styra bort från kärnvärdena i den svenska modellen. Det behövs mer, inte mindre, jämlikhetspolitik.

Sverige behöver inget systemskifte. Det som kännetecknar den svenska modellen (generell välfärd, en välutbyggd offentlig service, kollektivavtal, ansvarsfulla fack och arbetsgivare, en positiv syn på frihandel, hög IT-mognad hos folkflertalet med mera) är alltjämt fantastiska tillgångar för Sverige.

De internationella mätningarna visar att Sverige ligger i framkant på område efter område.

Därför borde vi även kunna debattera läget i landet och regeringen Löfven i betydligt mer sansade och nyanserade former än vad som sker i dag.

Svartmålningen saknar grund.

Het höst väntar


De socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Norrbotten har haft en fin sommar. Men nu börjar riksdagsarbetet på allvar igen.

 

2016 är ett mellanvalsår i Sverige. Men hösten kommer ändå att innehålla en rad viktiga politiska händelser.

13 september öppnas riksmötet i Stockholm

20 september debatterar riksdagens regeringens budgetproposition.

22-23 september arrangerar Socialdemokraterna en skogslänskonferens i Norrbotten

12 oktober är det partiledardebatt i riksdagen

12-13 november håller Socialdemokraterna i Norrbotten sitt höstmöte.

Därutöver kommer det att hållas ett stort antal andra riksdagsdebatter, göras utspel, presenteras regeringsskrivelser, hållas fackliga eller politiska konferenser m m - plus ske en massa saker och ting som ingen kunde förutse.

Det kommer att finnas ämnen att skriva om på NSD:s ledarsida även under det närmaste halvåret.

Olov Abrahamsson bloggar om politik i allmänhet och socialdemokrati i synnerhet.


Fakta om Olov
Född: 1963
Bor: I Luleå
Yrke: Politisk chefredaktör
Gillar: LO, Luleå Hockey och LBBK. 
Kuriosa: Ingick i SSU:s förbundsstyrelse 1987-1990.


Kontakt: olov.abrahamsson@nsd.se
Twitter: @OlovAbrahamsson

  • Twitter