Olov Abrahamsson

Ledarbloggen

Bra för jobben och miljön

 

Under torsdagen beslutade den rödgröna regeringen att lägga fram en proposition om godstrafikfrågor. I den föreslås att delar av vägnätet ska öppnas upp för lastbilar med 74 tons totalvikt.

Det är ett förslag som är positivt för näringslivet (icke minst för skogsbolagen i norra Sverige) men det har också miljömässiga fördelar. Det innebär att varje lastbil får med sig en ökad mängd gods och på så sätt kan utsläppen per tonkilometer minska.

Beskedet välkomnas också av Leif Pettersson (bilden), S-riksdagsledamot från Boden och ledamot i riksdagens trafikutskott.

”74 tons lastbilar innebär fördelar både för jobb och för klimat. Jobben gynnas genom att industrins godstransporten effektiviseras samtidigt som konkurrenskraften för svenska åkerier stärks”, säger han.

Siktet är inställt på att trafiken med 74-tons lastbilar ska kunna starta i början av 2018. Det blir Trafikverkets uppgift att avgöra exakt vilka vägar som öppnas för de tyngre lastbilarna.

Även branschorganisationen Skogsindustrierna ser förändringen som ett steg i rätt riktning. Men den hade helst sett att Sverige följt Finlands exempel. Där har transporter på upp till 76 ton varit tillåtna sedan 2013.

”Där tillät man de tunga transporterna på alla vägar och lagade dem först när det uppstod skador. Det har fungerat alldeles utmärkt”, konstaterar Karolina Boxholm, transportdirektör hos Skogsindustrierna.

Skogsnäringen oroas för att vägnätet för den nya tyngre trafiken inte ska bli tillräckligt stort. För att förändringen ska göra verklig nytta krävs ju ett tillräckligt stort vägnät att köra de tyngre transporterna på. I annat fall blir det inte lönsamt för bolagen att investera i större och tyngre fordon.

Därför måste regeringen ha beredskap för att ta ytterligare steg om den nu föreslagna förändringen inte får de önskade effekterna.

Bra för Norrbotten

  
S-riksdagsledamöterna Emilia Töyrä och Linus Sköld välkomnar förslaget.

 

Finansdepartementet föreslår att mervärdesskatten på guidning i naturområden ska sänkas från 25 till 6 procent, vilket innebär att naturturism likställs med andra jämförbara turismtjänster. Enligt regeringens PM ska förslaget träda i kraft 1 januari 2018.

Det är ett positivt besked för naturturismen, icke minst i norra Sverige. 

Förslaget välkomnas helt följdriktigt även av Socialdemokraterna i Norrbotten. 

”Det här är ett oerhört bra förslag som kommer att gynna alla de ekoturismföretag som finns i Norrbotten, lyfta branschen och inte minst stärka Norrbotten som destination”, säger Emilia Töyrä, riksdagsledamot från Kiruna.

Hennes kollega Linus Sköld från Älvsbyn är också nöjd.

”Jag är glad över att det nu kommer att finnas en likvärdighet i beskattningen när det gäller turismen och att det beskattas lika att titta på en älg på Skansen i Stockholm som i skogen i Norrbotten”, säger Sköld.

Faktum är att naturturismen varit rejält missgynnad jämfört annan turism. Enligt de regler som nu gäller beskattas guidning av naturområden med 25 procent mervärdesskatt medan djurparksbesök och vissa sightseeingturer beskattas med bara 6 procent.

Det är givetvis en helt orimlig och fullkomligt obegriplig skillnad. Därför är det högst motiverat att regeringen nu gör något åt olikheterna.

Stadsvandringar med guide i huvudstaden ska inte ha en annan momssats än vandringar med guide i Abisko, som Linus Sköld helt riktigt framhåller.

En investering i framtiden

I måndags gick startskottet för SSU:s vårkampanj. Under tre veckor ska de socialdemokratiska ungdomarna ge sig ut på landets skolor för att samla stöd för sina krav inför S-kongressen 8-12 april.

SSU:arna vill att Socialdemokraterna gör upp med systemfelen som skapar segregation i den svenska skolan. De vill göra om både skolvalet och skolpengssystemet.

”Det är sjukt att vi har ett skolsystem som sorterar bort elever. Socialdemokraterna måste ge ett löfte till alla elever att man ska få samma chans att lyckas i skolan”, säger Emil Granström, ordförande för SSU Norrbotten, i ett pressmeddelande.

I sin kampanj kräver SSU även större satsningar på elevhälsan, ett högst angeläget krav. En rad undersökningar visar att många ungdomar mår dåligt.

Nästan hälften av alla 16-åriga tjejer i Sverige har problem med stress. Oro, ångest och sömnbesvär hos unga är problem som ökat kraftigt sedan början av 1990-talet.

Att vända utvecklingen är inte gjort på en kafferast. Det handlar om en massa faktorer (sjuka skönhetsideal, mobbning, hetsen att lyckas i skolan, livet och med kärleken, möjligheterna att få ett jobb med mera).

Men det gäller för alla goda krafter att göra vad de kan för att bryta trenden. Till exempel krävs bättre tillgång på kuratorer, skolpsykologer och skolsköterskor.

Den rödgröna regeringen har anslagit 200 miljoner kronor extra att för att stärka elevhälsan. Men det räcker inte med höjda statsbidrag och centrala riktlinjer. Det viktigaste arbetet sker på lokal nivå, direkt i ungdomars vardag.

Kommunerna måste se till att pengarna används till fler kuratorer och skolsköterskor. Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin måste kortas och ungdomsmottagningarna måste bli mer tillgängliga.

Ingen politisk uppgift kan vara viktigare än att ge alla barn och ungdomar en bra start i livet och bästa möjliga uppväxt. Det kostar en slant men är en viktig investering i framtiden.

Nytt uppdrag för Nordström


Valberedningen föreslår nyval av bland andra civilminister Ardalan Shekarabi och kommunalrådet Niklas Nordström i Socialdemokraternas programkommission.

 

I ett tidigare blogginlägg har jag skrivit om norrbottningarna Fredrik Lundh Sammeli och Maria Stenberg som sannolikt blir invalda i socialdemokratiska partistyrelsen i samband med partikongressen 8-12 april.

Även kommunalrådet Niklas Nordström, Luleå, kan få ett tungt och ärofyllt uppdrag i samband med kongressen.

Valberedningen vill att Nordström ska ingå i programkommissionen, som ska se över Socialdemokraternas partiprogram.

Som ordinare ledamöter i programkommissionen föreslår valberedningen partiordförande Stefan Löfven, Emma Vigren, Västerbotten, Ardalan Shekarabi, Uppsala län (nyval), Ann-Sofie Hermansson, Göteborg (nyval), och Gabriel Wikström, Västmanland.

Som suppleanter i kommissionen föreslås Morgan Johansson, Skåne, Lawen Redar, Stockholms arbetarekommun (nyval), Peter Persson, Jönköping, Ulrika Falk, Stockholms län (nyval), samt Niklas Nordström, Norrbotten (nyval).

SSU driver på 


Fredrik Lundh Sammeli, SSU-basen Philip Botström, Evelina Harr och Anders Öberg var några av dem som deltog vid Socialdemokraternas kongressombudsöverläggning i Boden. FOTO: Camilla Friberg

 


Under helgen har de norrbottniska ombuden till vårens S-kongress varit samlade i Boden för att vässa sina krav och argument. 

I en nyhetsartikel i dagens NSD berättar riksdagsledamoten Fredrik Lundh Sammeli, landstingsrådet Anders Öberg och kongressombudet Evelina Harr om några av de förslag som Norrbottens socialdemokrater vill lyfta under partikongressen i Göteborg 8-12 april.

På plats under överläggningarna i Boden fanns även SSU:s förbundsordförande Philip Botström. Han reser just nu land och rike land för att förankra SSU:arnas krav på moderpartiet och den rödgröna regeringen.

Bland annat efterlyser han starkare initiativ för att bryta segregationen i skolan.

”Dagens marknadsbaserade skolval bidrar till skolsegregationen och sorterar i praktiken bort elever med sämre förutsättningar. För att minska segregationen behöver urvalssystemet i skolvalet förändras”, argumenterade Botström nyligen i en debattartikel i Dagens Arena.

Det är bra att SSU driver på för en mer aktiv socialdemokratisk skolpolitik. Jämlikheten har fått sig en rejäl knäck.

Sverige har, som Skolverket visat i en rapport, fått ett skolsystem som snarare förstärker än minskar de socioekonomiska skillnaderna, vilket även påverkar Sveriges ställning som kunskapsnation.

Därför kan ingen ansvarig skolpolitiker sitta nöjd. Sverige kan inte acceptera att skillnaderna växer mellan barn, beroende på om de är födda i ett fattigt eller rikt hem. 

Det är en utveckling som är dålig för oss alla.

Det gamla ideologiska riktmärket måste gälla även i det moderna Sverige. Alla, inte bara vissa, ska få chansen till en bra start i livet.

En bild säger mer än 1000 ord

 

Som ett led i sitt 100-årsjubileum har SSU utlyst en nu avslutad tävling med klassiska valaffischer (Jag har skrivit om den i bloggen tidigare).

Själv röstade jag på ”Begåvad men fattig” som togs fram av ungdomsförbundet inför valet 1948. En enkel bild och slogan sammanfattar och beskriver vikten av en progressiv utbildningspolitik.

Alla, inte bara de med rika föräldrar och feta sparkonton, ska ha tillgång till bra utbildning. Det är dessutom ett budskap som är lika viktigt 2017.

Det finns dock många andra fina SSU-affischer som förtjänar att lyftas fram. Några av dem syns ovan.

Som det gamla ordspråket förtäljer: ”En bild säger mer än tusen ord”.

Affischer vinner knappast val men ett bra bildspråk hjälper till att höja den politiska temperaturen och tydliggöra den politiska linjen.

Olov Abrahamsson bloggar om politik i allmänhet och socialdemokrati i synnerhet.


Fakta om Olov
Född: 1963
Bor: I Luleå
Yrke: Politisk chefredaktör
Gillar: LO, Luleå Hockey och LBBK. 
Kuriosa: Fick Pressgruppens stipendium för ledarskribenter 2013.


Kontakt: olov.abrahamsson@nsd.se
Twitter: @OlovAbrahamsson

  • Twitter

Bloggar