Logga in
Logga ut

Olov Abrahamsson

Ledarbloggen

Bucht levererar


Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) presenterade regeringens landsbygds- och regionalpolitik vid en pressträff i Luleå under torsdagen.

 

Är det någon som kommer ihåg Eskil Erlandsson? Han var centerpartistisk landsbygdsminister i alliansregeringen 2006-2014. Jag upplevde honom som en rejäl karl som ville utveckla svensk landsbygd och stärka regionalpolitiken.

Problemet var bara att allianskamraterna inte var så intresserade. Sänkta skatter (med totalt 138 miljarder kr under alliansåren) prioriterades högre än investeringar i landsbygds- och regionalpolitiken. 

Nu har Sverige emellertid fått en regering och landsbygdsminister som inte bara pratar om landsbygds- och regionalpolitiken utan också levererar konkreta åtgärder.

ledarsidan 30 augusti skrev jag om att allt som redan gjorts i form av omlokaliseringar av statlig verksamhet, Kunskapslyftet, ökade statsbidrag till kommuner och landsting m m. 31 augusti pekade jag på allt som är på gång i infrastrukturpolitiken. 1 september gladdes jag åt utbyggnaden av högskolorna och universiteten runtom i landet. 

Under torsdagen presenterade regeringen dessutom ett nytt omfattande paket för att minska klyftorna mellan stad och land.

Satsningen kostar staten 1,2 miljarder kr och innehåller en lång rad åtgärder. Bland annat ska det bli fler statliga servicekontor, mer pengar till vägunderhåll, lokala lärcenter och extrapengar till särskilt utsatta småkommuner som brottas med stora ekonomiska problem på grund av kraftig befolkningsminskning.

Glädjande från norrländsk synpunkt är även satsningen på Norrlandsfonden, som får ett tillskott på 200 miljoner kronor för att främja sysselsättning och näringslivsutveckling i norra Sverige.

Vidare föreslår landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) en kraftig höjning av Norrlandsstödet för jordbruket. Det är faktiskt första gången sedan EU-inträdet 1995 som Norrlandsstödet höjs!

LRF i norr gör följaktligen tummen upp för initiativet.

”Regeringen menar faktiskt allvar när man pratar om en ökad livsmedelsproduktion i hela landet”, konstaterar Håkan Nilsson, ordförande för LRF i Jämtland.

Så är det. Med Stefan Löfven och Sven-Erik Bucht har det blivit action i landsbygds- och regionalpolitiken.

Jag säger inte att allt var dåligt under alliansregeringen. Men jag hävdar bestämt att den nuvarande regeringen visar ett betydligt större engagemang för landsbygds- och regionalpolitiken än den tidigare.

Den nuvarande regeringschefen vet att det finns liv och viktigt näringsliv även utanför Stockholms tullar. 

 

Hultqvist regerar


Försvarsminister Peter Hultqvist vid ett JAS 39 Gripen på Visby militära flygstation. FOTO: TT

 

Under måndagen åker försvarsminister Peter Hultqvist (S) till Visby för att delta i invigningen av regementet P18.

”Att inrätta ett regemente på Gotland är en tydlig säkerhetspolitisk signal om hur viktigt vi från regeringens och Sveriges sida anser att Gotland är”, säger Hultqvist i en TT-intervju.

Det är dessutom ett bra exempel på trendbrottet och kursomläggningen i försvars- och säkerhetspolitiken under den S-ledda regeringen.

Med rätta har den liberala debattören Per T Ohlsson beskrivit Peter Hultqvist som ”den stadigaste försvarsministern sedan Per-Edvin Sköld”.

Han och regeringen har inte bara medverkat till att Gotland fått fast militär närvaro utan också till en kraftig höjning av försvarsanslaget, återinförd värnplikt, utökad övningsverksamhet (exempelvis storövningen Aurora) och utvecklade militära samarbeten med omvärlden.

Till skillnad från sina borgerliga företrädare har Hultqvist även ansträngt sig för att skapa bred politisk enighet. Bakom den senaste försvarsuppgörelsen står S, MP, C och M – det vill säga även de stora delar av den borgerliga alliansen.

Det ska jämföras med hur det vara under de borgerliga regeringsåren. En borgerlig försvarsminister drev igenom riksdagsbeslutet att avskaffa värnplikten 2009 med bara tre rösters marginal - och så sent som våren 2014 sa alliansen nej till en bred försvarsöverenskommelse.

Med Hultqvist har Sverige försvarspolitiken fått en bredare förankring i riksdagen, vilket är välkommet. Frågor som rör rikets säkerhet bör inte användas som brickor i det politiska spelet eller för att plocka billiga partipolitiska poänger.

Det är ett styrkebesked att kunna säga att det finns bred politisk samling kring huvuuddragen i försvars- och säkerhetspolitiken. Förhoppningsvis kommer det att fortsätta på det sättet även i framtiden, oavsett vem som blir chef för försvarsdepartementet efter höstens val. 

Sveriges gröna guld


Sven-Erik Bucht och Stefan Löfven trivs i skogen. FOTO: TT

 

en ledare 5 maj skrev jag om att Sveaskog ger klirr i statskassan. Vid bolagsstämman beslutades om en utdelning på 900 miljoner kr till ägaren svenska staten.

Totalt har företaget delat ut nästan åtta miljarder kr till staten under de senaste sex åren, vilket är fina tillskott för utbildning, polis, försvar och andra delar av den offentliga sektorn. 

Det säger också en del om skogsnäringens betydelse för Sverige. Skogsbruket är ingen utdöende verksamhet. Det fortsätter att skapa jobb, inkomster och utveckling även i det moderna samhället.

Branschorganisationen Skogsindustrierna har samlat ihop ett antal siffror som är tankeväckande. 

Mot den bakgrunden är det också bra att landsbygdsminister Sven-Erik Buchts och regeringen nu går på offensiven i skogspolitiken. Under fredagen presenterade Bucht ett nytt nationellt skogsprogram som knyter ihop Sveriges gamla traditioner och kunnande inom skogsområdet med den nya tidens miljökrav.

”Sverige behöver skog och skogsbruket i en omställning från ett oljebaserat till ett fossilfritt samhälle och till att skapa jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Ett långsiktigt skogsprogram är viktigt för att främja hållbara, konkurrenskraftiga och biobaserade näringar med skogen som bas, inom ramen för att de nationella miljömålen nås”, säger Bucht. 

Det är hoppingivande signaler oavsett om vi talar jobb-, regional- eller klimatpolitik. Som jag skrev på NSD:s ledarsida 22 november 2017 finns en god grund för att utveckla biobaserade innovationer i form av nya produkter, bränslen och bioenergi icke minst i Norrbotten.

Det luktar framtid runt skogsnäringen i norr. Skogen är och förblir Sveriges gröna guld.

Lantisarna samlas

 

Under fredagen samlas landsbygdsriksdagen för ett tre dagar långt möte i Örnsköldsvik. De flesta deltagarna kommer från byarörelsens cirka 5000 lokala utvecklingsorganisationer. Därutöver finns representanter från många delar av folkrörelse-Sverige, kommuner, regioner och myndigheter.

På plats under lördagen finns även samtliga partiledare för riksdagspartierna (utom KD-ledaren Ebba Busch Thor).

Det är en närvaro som visar landsbygdspolitikens växande betydelse. Fler och fler ledande politiker inser och talar om vikten av livskraft i hela landet.

Från regeringens sida är det dessutom inte bara snack. Landsbygds- och regionalpolitiken är en högt prioriterad fråga för statsminister Stefan Löfven och hans statsråd.

Statliga verksamheter omlokaliseras från Stockholm till andra delar av landet. Statsbidragen till kommuner och landsting höjs. Det blir fler utbildningsplatser för Komvux, Yrkesvux, yrkeshögskolan och folkhögskolor. Miljarder satsas på bredbandsutbyggnaden i hela Svea rike.  

Till detta ska läggas ”Hela Sverige”-satsningen i den senaste statsbudgeten ­- sammanlagt 1,2 miljarder kronor. Bland annat blev det mer pengar för Norrlandsfonden, en höjning av Norrlandsstödet för jordbruket, mer pengar till vägunderhåll, lokala lärcenter och extrapengar till särskilt utsatta småkommuner.

Det märks att Sverige har en regeringschef som är uppvuxen i lilla Sunnersta i Ångermanland. Löfven satsar på landsbygds- och regionalpolitiken på ett helt annat sätt än sin företrädare Fredrik Reinfeldt (M).

Något borde det betyda när människor runtom i Sverige ska göra sitt val i höst.

Många unga far illa


S-studenters Nasra Ali, SSU-basen Philip Botström, socialminister Annika Strandhäll och finansminister Magdalena Andersson presenterar ett åtgärdsprogram mot den psykiska ohälsan bland unga. FOTO: TT

 

På NSD:s ledarsida 30 april skrev Ida Harju Håkansson starkt och personligt om psykisk ohälsa.

”Enligt Folkhälsomyndigheten har den psykiska ohälsan bland ungdomar dubblerats i Sverige sedan 80-talet. Svenska ungdomar mår bara sämre och sämre, även jämfört med andra länders unga”, konstaterade hon.

Socialstyrelsens siffror pekar i samma riktning. Många femtonåriga tjejer känner sig nere varje vecka. Antalet självmord i åldern 16-24 år har ökat.

Det är förfärliga siffror. Mitt i välfärdssamhället Sverige är det många ungdomar som far illa. Ångest och depressioner drabbar unga människor som borde få vara glada och se framtiden an med tillförsikt.

Att vända utvecklingen blir ingen lätt uppgift. Det handlar om en massa faktorer som är svåra att påverka (sjuka skönhetsideal, nätmobbning, pressen att lyckas i skolan, med kärleken och allting annat i livet). 

Det är dock ett steg i rätt riktning att socialminister Annika Strandhäll, finansminister Magdalena Andersson, SSU-basen Philip Botström och S-studenters ordförande Nasra Ali nu lyfter frågan för diskussion i årets valrörelse.

”Att nästan 200 000 unga mår dåligt idag kan inte ses som ett individuellt problem, utan ett samhällsproblem som kräver politiska lösningar”, konstaterar helt riktigt Philip Botström. 

Under torsdagen presenterade S-kvartetten ett stort åtgärdspaket mot den psykiska ohälsan bland unga. Målet är att inga barn och unga ska må dåligt utan att snabbt få hjälp.

Förhoppningsvis kan SSU- och S-initiativet så småningom få bred uppslutning i riksdagen.

Det är svårt att se någon fråga som lika angelägen att diskutera i årets val. Ingen politisk uppgift kan vara viktigare än att ge alla barn och ungdomar en bra start i livet och bästa möjliga uppväxt.

Det kostar en slant men är en investering i en bättre framtid för oss alla.

Nordisk samling i Ö-vik


Den nordiska välfärdsmodellen förutsätter ett relativt högt skattetryck. FOTO: TT

 

22-23 maj genomförs ett nordiskt toppmöte i Örnsköldsvik.

Sverige basar för det nordiska samarbetet i år och statsminister Stefan Löfven tar chansen att visa upp sin hembygd för sina statsministerkollegor -­ Erna Solberg från Norge, Lars Løkke Rasmussen från Danmark, Juha Sipilä från Finland och Katrín Jakobsdóttir från Island.

De representerar olika partier men det finns en samsyn om ganska mycket i politiken. Till exempel är det noterbart att det borgerligt styrda Danmark har den högsta skattekvoten av alla OECD-länder (45,9 procent) och att Finland som leds av en centerpartist har samma skattekvot som det S-ledda Sverige (44,1 procent).

Det visar att de borgerliga partierna i Finland och Danmark förstått något som deras partikollegor i Sverige inte vill tala så högt om just nu.

Den nordiska välfärdsmodellen förutsätter relativt höga skatter. Den som vill ha fungerande infrastruktur, bra skolor och högklassig sjukvård för alla (i hela landet) får acceptera att det kostar en slant.

Om man sänker skatterna till genomsnittet för OECD-nivå (34,3 procent), som vissa borgerliga politiker i Sverige talar om, kommer att vi få en radikalt annorlunda samhällsmodell. Då styr vi bort från jämlikhetsidealen som präglar välfärdspolitiken i Norden.

Med lågskattepolitik blir det inte en välfärd ”lika för alla” - ett mål som till och med Moderaterna numera påstår sig eftersträva.

Olov Abrahamsson bloggar om politik i allmänhet och socialdemokrati i synnerhet.


Fakta om Olov
Född: 1963
Bor: I Luleå
Yrke: Politisk chefredaktör
Gillar: LO, Luleå Hockey och LBBK. 
Kuriosa: Har tre DM-guld i futsal 2007-2009 (som ledare).


Kontakt: olov.abrahamsson@nsd.se
Twitter: @OlovAbrahamsson

  • Twitter

Bloggar