Olov Abrahamsson

Ledarbloggen

Bucht levererar


Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) presenterade regeringens landsbygds- och regionalpolitik vid en pressträff i Luleå under torsdagen.

 

Är det någon som kommer ihåg Eskil Erlandsson? Han var centerpartistisk landsbygdsminister i alliansregeringen 2006-2014. Jag upplevde honom som en rejäl karl som ville utveckla svensk landsbygd och stärka regionalpolitiken.

Problemet var bara att allianskamraterna inte var så intresserade. Sänkta skatter (med totalt 138 miljarder kr under alliansåren) prioriterades högre än investeringar i landsbygds- och regionalpolitiken. 

Nu har Sverige emellertid fått en regering och landsbygdsminister som inte bara pratar om landsbygds- och regionalpolitiken utan också levererar konkreta åtgärder.

ledarsidan 30 augusti skrev jag om att allt som redan gjorts i form av omlokaliseringar av statlig verksamhet, Kunskapslyftet, ökade statsbidrag till kommuner och landsting m m. 31 augusti pekade jag på allt som är på gång i infrastrukturpolitiken. 1 september gladdes jag åt utbyggnaden av högskolorna och universiteten runtom i landet. 

Under torsdagen presenterade regeringen dessutom ett nytt omfattande paket för att minska klyftorna mellan stad och land.

Satsningen kostar staten 1,2 miljarder kr och innehåller en lång rad åtgärder. Bland annat ska det bli fler statliga servicekontor, mer pengar till vägunderhåll, lokala lärcenter och extrapengar till särskilt utsatta småkommuner som brottas med stora ekonomiska problem på grund av kraftig befolkningsminskning.

Glädjande från norrländsk synpunkt är även satsningen på Norrlandsfonden, som får ett tillskott på 200 miljoner kronor för att främja sysselsättning och näringslivsutveckling i norra Sverige.

Vidare föreslår landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) en kraftig höjning av Norrlandsstödet för jordbruket. Det är faktiskt första gången sedan EU-inträdet 1995 som Norrlandsstödet höjs!

LRF i norr gör följaktligen tummen upp för initiativet.

”Regeringen menar faktiskt allvar när man pratar om en ökad livsmedelsproduktion i hela landet”, konstaterar Håkan Nilsson, ordförande för LRF i Jämtland.

Så är det. Med Stefan Löfven och Sven-Erik Bucht har det blivit action i landsbygds- och regionalpolitiken.

Jag säger inte att allt var dåligt under alliansregeringen. Men jag hävdar bestämt att den nuvarande regeringen visar ett betydligt större engagemang för landsbygds- och regionalpolitiken än den tidigare.

Den nuvarande regeringschefen vet att det finns liv och viktigt näringsliv även utanför Stockholms tullar. 

 

Minns Dolores O'Riordan!

 

Den 20 mars 1993 sprängde IRA en bomb i Warrington. Två barn dödades och 56 människor skadades. Det var ett av många exempel på det besinningslösa och avskyvärda våldet under den långvariga konflikten i Nordirland.

1994 släppte gruppen The Cranberries låten ”Zombie” till minne av de två unga dödsoffren i Warrington - Johnathan Ball och Tim Parry. De var tre respektive tolv år. 

Fortfarande 24 år senare är och förblir ”Zombie” en av de starkaste protestsångerna i musikhistorien. Den medverkade till att fler fick ögonen för det meningslösa dödandet i Nordirland.

I veckan kom det sorgliga beskedet att gruppens sångerska Dolores O'Riordan gått bort ­- bara 46 år gammal. Men kraften i hennes och The Cranberries musik kvar finns kvar.

Klicka på Youtubeklippet och lyssna på Dolores O'Riordans engagemang och ilska mot det meningslösa våldet!

Nilsson ger internationell utblick

 

Torsten Nilsson, Lund (bilden), kommer att skriva utrikespolitiska krönikor på sidan 2 i NSD även under 2018.

Torsten bor sedan många i år i Skåne men han har starka norrländska rötter. Han är född i Junsele i Ångermanland och gjorde sina första journalistiska lärospån på anrika Nya Norrlands redaktion i Sollefteå.

Under studenttiden i Uppsala i slutet av 1950-talet drogs han i politiken. Han blev ordförande i klassiska studentklubben Laboremus och så småningom ordförande i det socialdemokratiska studentförbundet.

1969 rekryterades han till den socialdemokratiska pressen, som chefredaktör för Folkbladet/Östgöten, där han var verksam under många år.

Hösten 1987 utnämndes han till pressråd vid den svenska ambassaden i Oslo. Men redan våren 1989 skickades han till New York, där han blev chef för Svenska informationskontoret för Nordamerika.

1992 bar det i väg till nya arbetsuppgifter vid ambassaden i Haag i Nederländerna.

Under åren 1995-1998 fungerade Torsten som ambassadråd i Dar es Salaam i Tanzania, där han jobbade med bland annat demokratibistånd och regionala fredsprocesser.

Efter hemkomsten till Sverige har Torsten Nilsson medverkat med utrikeskrönikor i ett tiotal S-märkta tidningar runtom i landet.

I årets första internationella utblick på sidan 2 i NSD konstaterar han att världens fattiga kan få det bättre under 2018 men att det finns saker och ting som äventyrar den positiva utvecklingen.

Ericstam gästar sidan 2

 

NSD:s ledarredaktion fortsätter sitt samarbete med Aftonbladets och Bommersviks utbildning för unga opinionsbildare under 2018.

Idag medverkar Sonia Ericstam, en av kursdeltagarna (bilden), med en gästkrönika på sidan 2 i NSD. Ericstam, som är jurist och masterstudent i International Human Rights Law vid Raoul Wallenberg-institutet, skriver om kriskommunikation och möjligheten att nå ut med viktiga meddelanden till allmänheten.

”Sommarens larmhaveri i Stockholm visar att det finns svagheter i systemet”, konstaterar hon.

Jonsson tar till orda

 

Susann Jonsson, vd för Filmpool Nord och styrelseledamot i Sveriges Radio, (bilden) har skrivit i NSD förr. Men under 2018 kommer hon även att ta till orda som en av de fasta krönikörerna på sidan 2 i Norrbottens alltjämt största dagstidning.

I sin första krönika skriver hon om vikten av gemensamma upplevelser eller referensramar.

”Det finns en fara med att vi lever i diametralt olika informationsvärldar. Amerikaner som konsumerar Fox News lever på en annan planet än de som lyssnar på public service-radio”, konstaterar Susann Jonsson.

Susann Jonsson har varit vd för Filmpool Nord sedan 2012 och har en lång bakgrund inom film, media och teater. Hon har bland annat jobbat vid Stockholms dramatiska högskola, Filminstitutet och som konsulent på Film i Väst. Hon har stadiga norrbottniska rötter i Råneåtrakten.

Rautio ryter ifrån

 

Kjell Rautio, LO:s välfärdsutredare, (bilden) kommer att skriva regelbundet på sidan 2 även under 2018.

Rautio kommer ursprungligen från byn Vittangi i Kiruna kommun men bor sedan många år tillbaka i Täby utanför Stockholm.

I grund och botten är han ekonomisk historiker. I rollen på LO är det dock socialförsäkringarna i allmänhet och sjukförsäkringen i synnerhet som är Rautios viktigaste ansvarsområden.

årets första krönika ryter han ifrån mot slagordet ”alla som kan ska jobba”.

”Sjukskrivning är och bör ses som en av flera möjliga behandlingsformer”, framhåller Rautio.

Olov Abrahamsson bloggar om politik i allmänhet och socialdemokrati i synnerhet.


Fakta om Olov
Född: 1963
Bor: I Luleå
Yrke: Politisk chefredaktör
Gillar: LO, Luleå Hockey och LBBK. 
Kuriosa: Har tre DM-guld i futsal 2007-2009 (som ledare).


Kontakt: olov.abrahamsson@nsd.se
Twitter: @OlovAbrahamsson

  • Twitter

Bloggar