Olov Abrahamsson

Ledarbloggen

Damberg satsar på Norrland


Näringsminister Mikael Damberg prioriterar Norrlandsfonden.

 

I början av 1960-talet gick dåvarande S-riksdagsledamoten Ragnar Lassinantti och finansminister Gunnar Sträng i bräschen för bildandet av Norrlandsfonden.

Deras filosofi var att fonden skulle medverka till att bredda arbetsmarknaden och näringslivet i norr. Norra Sverige skulle inte vara beroende av bara skog, gruvor och vattenkraft. Regionen skulle ha fler ben att stå på.

Lassinanttis och Strängs regionalpolitiska innovation fortsätter att spela en viktig roll 2017 – 56 år efter dess grundande. Under 2016 lånade Norrlandsfonden ut 450 miljoner kronor, vilket medverkade till investeringar på totalt 2,5 miljarder kr i det regionala näringslivet.

I budgeten för 2018 skjuter dessutom näringsminister Mikael Damberg (S) och regeringen till ytterligare 200 miljoner kr till fonden. Pengarna ska, som det heter i regeringens pressmeddelande, "säkerställa långsiktig kapacitet att erbjuda marknadskompletterande lån till företag i norra Sverige".

I en intervju med SVT understryker Damberg att verksamheten är särskilt i en region som Norrland. Affärsbankerna har dragit ner på verksamheten och stängt många kontor i de fem norrlandslänen, vilket har gjort det svårare för företag att få loss kapital. Därmed blir Norrlandsfonden allt viktigare som "alternativ bank".

"Norrlandsfonden har blivit en aktör som går in i projekt och därmed säkrar upp så också att affärsbankerna vågar och vill gå in. Det hade de sannolikt inte gjort annars", säger Damberg till SVT.

Beskedet välkomnas av både regionala politiker och företagare - och i himlen gör sannolikt Sträng och Lassinantti tummen upp för Dambergs agerande. Deras initiativ för mer än ett halvsekel funkar fortfarande och har betydelse även i den moderna närings-, innovations- och regionalpolitiken.

"I love you, Stefan Löfven!"

 

I TV4:s Talang gjorde unge Henrik Pungh en fantastisk version av ”When a man loves a woman” som belönades med stående ovationer från både juryn och publiken.

Vackert var också hans tack till alla i Sverige. Henrik Pungh, som har en vietnamesisk pappa, hyllade både den avgiftsfria skolan och skolmaten. 

”Thank you, Stefan Löfven! I love you”, förkunnade den charmige elvaåringen.

Det är en liten påminnelse om att den svenska välfärdsstaten och vår syn på jämlikhet och mänskliga rättigheter fortfarande är något speciellt för många människor i världen. I många länder är bra skolor och god sjukvård - sådant som vi tar som självklarheter i Sverige - ingen allemansrätt. 

Malala Yousef, som fick Nobels fredspris 2014, brukar tala om att det fortfarande saknas utbildning för närmare 60 miljoner barn i världen. Fattigdom, diskriminering och förtryck av flickor är några av orsakerna.

Minns Dolores O'Riordan!

 

Den 20 mars 1993 sprängde IRA en bomb i Warrington. Två barn dödades och 56 människor skadades. Det var ett av många exempel på det besinningslösa och avskyvärda våldet under den långvariga konflikten i Nordirland.

1994 släppte gruppen The Cranberries låten ”Zombie” till minne av de två unga dödsoffren i Warrington - Johnathan Ball och Tim Parry. De var tre respektive tolv år. 

Fortfarande 24 år senare är och förblir ”Zombie” en av de starkaste protestsångerna i musikhistorien. Den medverkade till att fler fick ögonen för det meningslösa dödandet i Nordirland.

I veckan kom det sorgliga beskedet att gruppens sångerska Dolores O'Riordan gått bort ­- bara 46 år gammal. Men kraften i hennes och The Cranberries musik kvar finns kvar.

Klicka på Youtubeklippet och lyssna på Dolores O'Riordans engagemang och ilska mot det meningslösa våldet!

Nilsson ger internationell utblick

 

Torsten Nilsson, Lund (bilden), kommer att skriva utrikespolitiska krönikor på sidan 2 i NSD även under 2018.

Torsten bor sedan många i år i Skåne men han har starka norrländska rötter. Han är född i Junsele i Ångermanland och gjorde sina första journalistiska lärospån på anrika Nya Norrlands redaktion i Sollefteå.

Under studenttiden i Uppsala i slutet av 1950-talet drogs han i politiken. Han blev ordförande i klassiska studentklubben Laboremus och så småningom ordförande i det socialdemokratiska studentförbundet.

1969 rekryterades han till den socialdemokratiska pressen, som chefredaktör för Folkbladet/Östgöten, där han var verksam under många år.

Hösten 1987 utnämndes han till pressråd vid den svenska ambassaden i Oslo. Men redan våren 1989 skickades han till New York, där han blev chef för Svenska informationskontoret för Nordamerika.

1992 bar det i väg till nya arbetsuppgifter vid ambassaden i Haag i Nederländerna.

Under åren 1995-1998 fungerade Torsten som ambassadråd i Dar es Salaam i Tanzania, där han jobbade med bland annat demokratibistånd och regionala fredsprocesser.

Efter hemkomsten till Sverige har Torsten Nilsson medverkat med utrikeskrönikor i ett tiotal S-märkta tidningar runtom i landet.

I årets första internationella utblick på sidan 2 i NSD konstaterar han att världens fattiga kan få det bättre under 2018 men att det finns saker och ting som äventyrar den positiva utvecklingen.

Ericstam gästar sidan 2

 

NSD:s ledarredaktion fortsätter sitt samarbete med Aftonbladets och Bommersviks utbildning för unga opinionsbildare under 2018.

Idag medverkar Sonia Ericstam, en av kursdeltagarna (bilden), med en gästkrönika på sidan 2 i NSD. Ericstam, som är jurist och masterstudent i International Human Rights Law vid Raoul Wallenberg-institutet, skriver om kriskommunikation och möjligheten att nå ut med viktiga meddelanden till allmänheten.

”Sommarens larmhaveri i Stockholm visar att det finns svagheter i systemet”, konstaterar hon.

Jonsson tar till orda

 

Susann Jonsson, vd för Filmpool Nord och styrelseledamot i Sveriges Radio, (bilden) har skrivit i NSD förr. Men under 2018 kommer hon även att ta till orda som en av de fasta krönikörerna på sidan 2 i Norrbottens alltjämt största dagstidning.

I sin första krönika skriver hon om vikten av gemensamma upplevelser eller referensramar.

”Det finns en fara med att vi lever i diametralt olika informationsvärldar. Amerikaner som konsumerar Fox News lever på en annan planet än de som lyssnar på public service-radio”, konstaterar Susann Jonsson.

Susann Jonsson har varit vd för Filmpool Nord sedan 2012 och har en lång bakgrund inom film, media och teater. Hon har bland annat jobbat vid Stockholms dramatiska högskola, Filminstitutet och som konsulent på Film i Väst. Hon har stadiga norrbottniska rötter i Råneåtrakten.

Olov Abrahamsson bloggar om politik i allmänhet och socialdemokrati i synnerhet.


Fakta om Olov
Född: 1963
Bor: I Luleå
Yrke: Politisk chefredaktör
Gillar: LO, Luleå Hockey och LBBK. 
Kuriosa: Har tre DM-guld i futsal 2007-2009 (som ledare).


Kontakt: olov.abrahamsson@nsd.se
Twitter: @OlovAbrahamsson

  • Twitter

Bloggar