Logga in
Logga ut

Olov Abrahamsson

Ledarbloggen

Damberg satsar på Norrland


Näringsminister Mikael Damberg prioriterar Norrlandsfonden.

 

I början av 1960-talet gick dåvarande S-riksdagsledamoten Ragnar Lassinantti och finansminister Gunnar Sträng i bräschen för bildandet av Norrlandsfonden.

Deras filosofi var att fonden skulle medverka till att bredda arbetsmarknaden och näringslivet i norr. Norra Sverige skulle inte vara beroende av bara skog, gruvor och vattenkraft. Regionen skulle ha fler ben att stå på.

Lassinanttis och Strängs regionalpolitiska innovation fortsätter att spela en viktig roll 2017 – 56 år efter dess grundande. Under 2016 lånade Norrlandsfonden ut 450 miljoner kronor, vilket medverkade till investeringar på totalt 2,5 miljarder kr i det regionala näringslivet.

I budgeten för 2018 skjuter dessutom näringsminister Mikael Damberg (S) och regeringen till ytterligare 200 miljoner kr till fonden. Pengarna ska, som det heter i regeringens pressmeddelande, "säkerställa långsiktig kapacitet att erbjuda marknadskompletterande lån till företag i norra Sverige".

I en intervju med SVT understryker Damberg att verksamheten är särskilt i en region som Norrland. Affärsbankerna har dragit ner på verksamheten och stängt många kontor i de fem norrlandslänen, vilket har gjort det svårare för företag att få loss kapital. Därmed blir Norrlandsfonden allt viktigare som "alternativ bank".

"Norrlandsfonden har blivit en aktör som går in i projekt och därmed säkrar upp så också att affärsbankerna vågar och vill gå in. Det hade de sannolikt inte gjort annars", säger Damberg till SVT.

Beskedet välkomnas av både regionala politiker och företagare - och i himlen gör sannolikt Sträng och Lassinantti tummen upp för Dambergs agerande. Deras initiativ för mer än ett halvsekel funkar fortfarande och har betydelse även i den moderna närings-, innovations- och regionalpolitiken.

Fastighets kongressar


Fastighets medlemmar gör stora insatser i den svenska vardagen. FOTO: TT

 

25-27 maj samlas Fastighetsanställdas förbund till kongress på Stora Essingen i Stockholm. Ombuden representerar omkring 30 000 vanliga knegare runtom i landet ­- vaktmästare, städare, fönsterputsare, kvartersvärdar och andra – som gör stora insatser i svenska vardagen.

Fastighets är ett av de fackförbund som har flest medlemmar med utländsk bakgrund. Förbundet uppskattar att cirka 40 procent av medlemmarna är födda utanför Sverige eller har föräldrar som är det.

Många av dem är även engagerade i det lokala fackliga arbetet. Enligt tidningen Fastighetsfolket har omkring 28 procent av ordförandena och 22 procent av avdelningssekreterarna utländsk bakgrund.

Det är siffror som visar att facket kan spela en viktig roll för integrationen i det svenska samhället. För många blir det fackliga medlemskapet en inkörsport till ett både bredare och djupare samhällsengagemang i deras nya hemland.

                                                                     * * *

På kongressens dagordning står bland annat 147 motioner samt tal av finansminister Magdalena Andersson, LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson, SSU:s Ola Palmgren och Anna Sundström, generalsekreterare för Palmecenter. 

En grönare politik   

Miljöpartiet, som under fredagen inleder sin kongress i Västerås, har haft det motigt i vårens opinionsmätningar. I den senaste väljarbarometern från Novus landar partiet på 4,3 procent – det vill säga bara strax över fyraprocentsspärren till riksdagen och långt under valresultatet 2014 (6,9 procent).

Det borde dock finnas förutsättningar för Miljöpartiet att hämta igen en del förlorade röster innan valet. Klimatpolitiken är en fråga som rankas högst av de unga väljarna inför årets val och det borde gynna det gröna regeringspartiet.

Miljöpartiet kan dessutom peka på ett antal framgångar under mandatperioden. Till exempel har den statliga miljöbudgeten mer än fördubblats under mandatperioden (se bilden).

En annan fin fjäder i hatten är den energipolitiska överenskommelsen. En bred riksdagsmajoritet (S, MP, M, C och KD) står nu bakom övergången till ett helt förnybart elsystem och målet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040.

Det överensstämmer helt med de idéer som Miljöpartiet har varit engagerat för ända sedan sitt bildande 1981.

Till detta ska läggas de historiska uppgörelserna om ett nytt klimatpolitiskt ramverk och en ny klimatlag. Glädjande är också de omfattande initiativen för att skydda havsmiljön.

Både borgerliga och vänsterpartistiska debattörer talar gärna om hur mycket Miljöpartiet fått kompromissa med sina höga ideal i exempelvis migrationspolitiken. Men Miljöpartiet har också gjort avtryck och satt spår i verkligheten. Regeringspolitiken har de facto blivit grönare.

Det borde spela roll när alla miljöengagerade väljare ska göra sitt val 9 september i år. S- och MP-regeringen har lyft klimatpolitiken på ett sätt som inte skedde under de borgerliga regeringsåren 2006-2014.

Skogslänen är en maktfaktor


2016 genomförde Socialdemokraterna i skogslänen ett regionforum i riksdagshuset (bilden). I dag samlas de sex S-distrikten på nytt i ABF-huset i Stockholm.

 

Under onsdagen arrangerar Socialdemokraterna i skogslänen (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna och Gävleborg) ett regionforum i ABF-huset i Stockholm. Från regeringen medverkar finansminister Magdalena Andersson, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, civilminister Ardalan Shekarabi och försvarsminister Peter Hultqvist.

Det är en socialdemokratisk maktfaktor som strålar samman. Tillsammans har de sex S-distrikten 85 av de totalt 350 ombuden på den socialdemokratiska partikongressen, vilket innebär att de är en stark och inflytelserik konstellation.

På S-kongressen 2017 drev skogslänen med framgång en rad krav. Bland annat fick de stöd för sina motioner om bättre infrastruktur, för att utveckla besöksnäringen och för att stärka den statliga närvaron på lokal nivå.

Detta inflytande ger också tydliga avtryck i statsbudgeten och regeringspolitiken. Både Norrlandsfonden och det särskilda stödet till Norrlandsjordbruket har fått ordentliga extratillskott. Igångsättandet av Norrbotniabanan är högprioriterat för Stefan Löfvens regering och hela socialdemokratin. Statliga verksamheter har omlokaliserats från Stockholm till Luleå, Skellefteå, Gävle och Östersund. Den nya myndigheten för digitalisering har lokaliserats till Sundsvall.

Till detta ska läggas att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tagit fram både ett nationellt skogsprogram och en nationell livsmedelsstrategi, vilket har stor betydelse för de gröna näringarna i landets nordligaste län.

Det säger också massor om skillnaderna mellan regeringsalternativen. Alliansregeringen 2006-2014 var inte i närheten av samma regional- och landsbygdspolitiska engagemang.

Den S-ledda regeringen har levererat och gjort skillnad för skogslänen. Om detta bör vi också tala inför valet den 9 september i år.

Hultqvist regerar


Försvarsminister Peter Hultqvist vid ett JAS 39 Gripen på Visby militära flygstation. FOTO: TT

 

Under måndagen åker försvarsminister Peter Hultqvist (S) till Visby för att delta i invigningen av regementet P18.

”Att inrätta ett regemente på Gotland är en tydlig säkerhetspolitisk signal om hur viktigt vi från regeringens och Sveriges sida anser att Gotland är”, säger Hultqvist i en TT-intervju.

Det är dessutom ett bra exempel på trendbrottet och kursomläggningen i försvars- och säkerhetspolitiken under den S-ledda regeringen.

Med rätta har den liberala debattören Per T Ohlsson beskrivit Peter Hultqvist som ”den stadigaste försvarsministern sedan Per-Edvin Sköld”.

Han och regeringen har inte bara medverkat till att Gotland fått fast militär närvaro utan också till en kraftig höjning av försvarsanslaget, återinförd värnplikt, utökad övningsverksamhet (exempelvis storövningen Aurora) och utvecklade militära samarbeten med omvärlden.

Till skillnad från sina borgerliga företrädare har Hultqvist även ansträngt sig för att skapa bred politisk enighet. Bakom den senaste försvarsuppgörelsen står S, MP, C och M – det vill säga även stora delar av den borgerliga alliansen.

Det ska jämföras med hur det var under de borgerliga regeringsåren. En borgerlig försvarsminister drev igenom riksdagsbeslutet att avskaffa värnplikten 2009 med bara tre rösters marginal - och så sent som våren 2014 sa alliansen nej till en bred försvarsöverenskommelse.

Med Hultqvist har Sverige försvarspolitiken fått en bredare förankring i riksdagen, vilket är välkommet. Frågor som rör rikets säkerhet bör inte användas som brickor i det politiska spelet eller för att plocka billiga partipolitiska poänger.

Det är ett styrkebesked att kunna säga att det finns bred politisk samling kring huvuddragen i försvars- och säkerhetspolitiken. Förhoppningsvis kommer det att fortsätta på det sättet även i framtiden, oavsett vem som blir chef för försvarsdepartementet efter höstens val. 

Sveriges gröna guld


Sven-Erik Bucht och Stefan Löfven trivs i skogen. FOTO: TT

 

en ledare 5 maj skrev jag om att Sveaskog ger klirr i statskassan. Vid bolagsstämman beslutades om en utdelning på 900 miljoner kr till ägaren svenska staten.

Totalt har företaget delat ut nästan åtta miljarder kr till staten under de senaste sex åren, vilket är fina tillskott för utbildning, polis, försvar och andra delar av den offentliga sektorn. 

Det säger också en del om skogsnäringens betydelse för Sverige. Skogsbruket är ingen utdöende verksamhet. Det fortsätter att skapa jobb, inkomster och utveckling även i det moderna samhället.

Branschorganisationen Skogsindustrierna har samlat ihop ett antal siffror som är tankeväckande. 

Mot den bakgrunden är det också bra att landsbygdsminister Sven-Erik Buchts och regeringen nu går på offensiven i skogspolitiken. Under fredagen presenterade Bucht ett nytt nationellt skogsprogram som knyter ihop Sveriges gamla traditioner och kunnande inom skogsområdet med den nya tidens miljökrav.

”Sverige behöver skog och skogsbruket i en omställning från ett oljebaserat till ett fossilfritt samhälle och till att skapa jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Ett långsiktigt skogsprogram är viktigt för att främja hållbara, konkurrenskraftiga och biobaserade näringar med skogen som bas, inom ramen för att de nationella miljömålen nås”, säger Bucht. 

Det är hoppingivande signaler oavsett om vi talar jobb-, regional- eller klimatpolitik. Som jag skrev på NSD:s ledarsida 22 november 2017 finns en god grund för att utveckla biobaserade innovationer i form av nya produkter, bränslen och bioenergi icke minst i Norrbotten.

Det luktar framtid runt skogsnäringen i norr. Skogen är och förblir Sveriges gröna guld.

Olov Abrahamsson bloggar om politik i allmänhet och socialdemokrati i synnerhet.


Fakta om Olov
Född: 1963
Bor: I Luleå
Yrke: Politisk chefredaktör
Gillar: LO, Luleå Hockey och LBBK. 
Kuriosa: Fick utmärkelsen "Stor grabb" i Munksund/Skuthamn SK 2006.


Kontakt: olov.abrahamsson@nsd.se
Twitter: @OlovAbrahamsson

  • Twitter

Bloggar