Logga in
Logga ut

Olov Abrahamsson

Ledarbloggen

Pensionärsskatten ska bort


Stefan Löfven och Magdalena Andersson passade även på att spela på boule med pensionärerna i Haninge. FOTO: TT

 

Under valrörelsen 2006 varnade dåvarande S-ledaren och statsministern Göran Persson för borgarnas ”pensionärsskatt”.

Men det blev aldrig någon större valdebatt kring ”pensionärsskatten” 2006.

Borgerliga politiker och opinionsbildare viftade bort Perssons påstående som skräckpropaganda.

Sedan blev det maktskifte och nye finansministern Anders Borg (M) införde fem jobbskatteavdrag.

Det innebar att skatten sänktes kraftigt på löneinkomster men inte på inkomster från pension, sjukpenning eller föräldraförsäkring.

Följden blev ett skattesystem där pensionärer (och även sjuka och föräldralediga) beskattades hårdare än förvärvsarbetande – precis som Persson förutspådde före valet 2006. ”Pensionärsskatten” blev en realitet.

Under de borgerliga regeringsåren gjordes visserligen en del skattelättnader för att kompensera pensionärerna. Men efter åtta år med alliansstyre kvarstod fortfarande en stor skillnad mellan löneinkomster och pensioner. 

I valrörelsen 2014 lovade emellertid Socialdemokraterna att avskaffa ”pensionärsskatten”  om de fick makten – stegvis och med hänsyn till vad statsfinanserna tillåter. Under mandatperioden har den rödgröna regeringen också inlett det arbetet.

1 januari 2016 tog den rödgröna regeringen bort skatteskillnaden för pensioner och löneinkomster upp till 10000 kronor per månad - och i budgeten för 2018 tas nu ett nytt stort kliv.

Vid en presskonferens i PRO:s lokaler i Haninge under onsdagen meddelade statsminister Stefan Löfven (S) och finansminister Magdalena Andersson (S) att regeringen föreslår sänkt skatt för pensionärerna med 4,4 miljarder kronor under 2018.

Med förslaget för 2018 tas ”skatteklyftan” nu bort för helt på pensioner upp till 17 000 kronor i månaden.

För en pensionär med inkomst på 17 000 kronor i månaden innebär förslaget en skattesänkning på omkring 410 kronor, beroende på hur stor kommunalskatten är.

Regeringen sätter samtidigt upp ett tydligt mål för när skillnaden i skatt mellan pensionärer och löntagare ska vara helt borta - nämligen år 2020.

”Detta är inte snällhet, det är vårt moraliska ansvar”, framhåller Stefan Löfven.

Rätt så. Principen borde vara självklar. Pension ska betraktas som uppskjuten lön och följaktligen beskattas på samma sätt som lön.

Olikheterna i beskattning borde aldrig ha blivit verklighet - och det är bra att Stefan Löfven och Magdalena Andersson nu går i täten för en förändring.

De förefaller att ha betydligt större förståelse för pensionärernas villkor än sina företrädare Fredrik Reinfeldt och Anders Borg.

Nödvändig manifestation


Robin Rydehäll, Elias Sundberg och Nils Harnesk välkomnar människor till LO:s och Socialdemokraternas monter i Stadsparken i Luleå.

 

Under hela helgen pågår Luleå Pride i Stadsparken. Även LO och Socialdemokraterna finns på plats.

Det är en markering om att Prides budskap om allas lika rätt och värde även är arbetarrörelsens paroll. Även LO och Socialdemokraterna motsätter sig alla former av diskriminering i arbets- och samhällslivet oavsett om det handlar om sexuell läggning, könstillhörighet, etnicitet eller något annat.

Sverige hör till de länder som nått långt i arbetet för sexuellt likaberättigande. Men det betyder inte att tillvaron är problemfri.

Ett exempel: 2016 skedde 6145 hatbrottsanmälningar i Sverige. Liksom tidigare år var de främlingsfientliga/rasistiska motiven vanligast, följt av hatbrott på grund av sexuell läggning. 553 av hatbrottsanmälningarna handlade om sexuell läggning.

Därför finns det sannerligen behov av att fortsätta manifestera och demonstrera för människors likaberättigande.

Vi har fortfarande en lång väg att vandra innan alla människor kan leva som de vill utan att behöva bli utsatta för hat, fördomar och kränkningar. Prides budskap är angeläget även 2018.

Tid för självrannsakan

 

Den sociala bostadspolitiken har länge stått i fokus för Socialdemokraterna. Den första riktigt stora reformen var Barnrikehussatsningen som tillkom efter ett riksdagsbeslut 1935. Den bidrog till att radikalt förbättra bostadssituationen för barnrika och ”mindre bemedlade” arbetarfamiljer under 1930- och 1940-talen.

Idag är bostadssituationen en annan än då. Men det betyder verkligen inte att det saknas problem i dagens Sverige.

De senaste decennierna har Sverige fått en allt mer tudelad och ojämlik bostadsmarknad där unga, ekonomiskt svaga och äldre med låga pensioner tillhör förlorarna. Något som ger anledning till självkritik och självrannsakan för såväl Socialdemokraterna som de borgerliga partier som styrt Sverige under denna period. De sociala ambitionerna har urholkats.

"Unga kan inte köpa bostad även om de sparar. Ny statistik visar att de flesta tjänar för lite för att köpa bostadsrätt i landets 20 största kommuner", konstaterade till exempel Svenska Dagbladet på nyhetsplats häromdagen.

Därför är det välkommet att en socialdemokratisk expertgrupp nu presenterar ett förslag till en ny social bostadspolitik. Alla ska ha råd att bo till en rimlig kostnad.

Bland gruppens idéer märks inrättandet av ett barnbobidrag, startlån för unga förstagångsköpare samt sänkt reavinstskatt på bostadsförsäljning. Vidare vill gruppen ha statliga stöd för byggande av både hyresrätter och bostadsrätter.

”Sverige och Estland är de enda länder vi sett som inte på något sätt stöttar unga förstagångsköpare”, säger gruppens ordförande Lennart Weiss, kommersiell direktör vid bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretaget Veidekke, i en DN-intervju.

Jag hoppas att gruppens förslag leder fram till konstruktiva samtal mellan Socialdemokraterna och allianspartierna efter höstens val. 

Sverige behöver en genomgripande bygg- och bostadspolitisk reform. Men inget av de politiska partierna är i närheten av ett styrkeförhållande för att genomdriva en sådan på egen hand.

Det behövs ett handslag över den gamla blockgränsen för att Sverige ska få en bostadspolitik värd namnet.

Mettävainio stiger i graderna

Under helgen har organisationen Socialdemokrater för tro och solidaritet (gamla Broderskap) hållit sin kongress i Jönköping, noga bestämt i Södra Vätterbygdens folkhögskola.

Statsvetaren Ulf Bjereld, Göteborg, och tidigare riksdagsledamoten Mariam Osman Sherifay, Sundbyberg, fick förnyat förtroende som ordförande respektive vice ordförande i STS.

En norrbottning tog också plats i förbundsstyrelsen: Leif Mettävainio (bilden), som till vardags jobbar som S-ombudsman i Luleå och har en bakgrund som internationellt ansvarig i GS Facket.

Vid helgens kongress antogs även ett uttalande om miljöpolitiken.

”Frågan om en lyckad miljöpolitik är i grund och botten en fråga om en lyckad omställning till en hållbar ekonomi”, skriver STS bland annat.

STS har cirka 2500 medlemmar, ett 80-tal lokalgrupper runtom i landet och är en av Socialdemokraternas fem sidoorganisationer. De övriga är SSU, S-kvinnor, S-studenter och HBT-S.

Fackligt aktiva lever farligt


ITUC:s rättighetsindex säger mycket om tillståndet i världen.

 

Den senaste tiden har de fackliga kongresserna i Sverige avlöst varandra. Elektrikerna, Byggnads, Fastighets, Pappers samt Hotell- och restaurangfacket har varit samlade i olika delar av landet.

Det är kongresser som avlöpt lugnt och stilla, som en naturlig del av vardagen i Sverige. De fackligt aktiva i Sverige verkar fritt och driver sina krav.

I stora delar av världen är emellertid situationen för fackligt engagerade en helt annan – i många länder är aktiviteten förknippad med direkt livsfara.

Varje år sammanställer världsfacket ITUC (International Trade Union Confederation) en rapport om läget för de fackliga rättigheterna i världen.

Den visar att fackligt aktiva har mördats i nio länder – enbart i år. Under 2017 mördades 19 fackligt aktiva i Colombia, vilket är den högsta siffran i hela världen.

Hela Sydamerika är hårt drabbat av våld mot arbetstagare. Varje år sker flest mord på fackligt aktiva i Sydamerika, enligt ITUC:s index.

Länderna där arbetstagare utsätts för våld och dödshot har ökat från 59 till 65 stycken, enligt ITUC. Dessutom har 81 procent av länderna inskränkt rätten att förhandla kollektivt. Och i över hälften av dem, 65 procent, är det överhuvudtaget inte tillåtet att organisera sig fackligt.

”Situationen är ytterst upprörande. Det är en mänsklig rättighet att organisera sig fackligt, att ta ställning och öppet redovisa sina åsikter. Fackliga rättigheter är en mänsklig rättighet”, säger Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande för LO, i ett pressmeddelande.

Tio länder pekas ut som de absoluta värsta för arbetstagarna: Algeriet, Guatemala, Bangladesh, Kambodja, Colombia, Kazakstan, Egypten, Saudiarabien, Filippinerna och Turkiet.

Sverige framhålls, å andra sidan, som ett av de 13 länder med bäst förutsättningar för löntagare och fackligt arbete. En grupp där också övriga nordiska länderna ingår.

ITUC:s rapport visar betydelsen av LO:s, TCO:s och Sacos internationella solidaritetsarbete och stöd till facket i andra länder, liksom av Stefan Löfvens initiativ ”Global deal”  (satsningen för social dialog och bättre villkor på arbetsmarknaden i hela världen). 

Det är angeläget att Sverige i sin utrikes- och biståndspolitik fortsätter att stödja facklig organisering och rättvisare arbetsförhållanden i alla delar av världen.

Starkare fackliga organisationer är en av nycklarna till en bättre och mer anständig jord för oss alla. Ju mer de fackliga rättigheterna respekteras av stater och arbetsgivare, desto rättvisare och mer jämlikt blir samhället – och ITUC:s rapport påminner om att det återstår massor att göra i det avseendet.

Ett oklart läge

 

SCB:s stora partisympatiundersökning i maj 2018 (bilden) bekräftar tendenserna som vi sett i andra opinionsmätningar under våren. Socialdemokraterna ligger en bra bit under sitt valresultat 2014. Å andra sidan går det tungt även för den borgerliga alliansen.

Enligt SCB ligger KD klart under fyraprocentsspärren. De tre kvarvarande allianspartierna får tillsammans bara 35,7 procent - det innebär att en ny alliansregering skulle bli en minoritetsregering med ännu smalare parlamentarisk bas än nuvarande S- och MP-regering.

Den som vill kan önskedrömma om att svenska folket kommer att rösta på ett radikalt annorlunda sätt i valet om 96 dagar. Men den som har en realistisk syn på förhållandena måste förbereda sig på ett helt nytt läge i svensk politik.

I statsministeromröstningen, som följer i riksdagen efter höstens val, kan M, L, C göra gemensam sak med SD och rösta bort Stefan Löfven (S) som statsminister.

Frågan är bara vad de ska ha istället? En borgerlig minoritetsregering som lutar sig mot SD när det gäller budgeten och andra avgörande frågor? Är det verkligen vad C- och L-väljarna vill ha?

Eller går det att inleda konstruktiva samtal mellan S och hela eller delar av alliansen om såväl regeringens sammansättning som politikens innehåll?

Jag hoppas på det sistnämnda och att de pragmatiska krafterna inom S och alliansen förmår att lägga den gamla blockpolitiken åt sidan efter valet den 9:e september.

I ett osäkert parlamentariskt läge borde inriktningen vara att gräva ned stridsyxan och pröva nya samarbetsformer.

Dagens Industri 30 april varnade tidigare finansministern Pär Nuder (S) för vad en splittrad och polariserad riksdag kan leda till. Han påminde om vad skedde i Tyskland och Italien på 1930-talet, när de stora demokratiska partierna var upptagna med att bekämpa varandra istället för att gå samman mot Mussolini och Hitler.

Kort sagt: Om människor upplever att demokratin inte levererar jobb, välfärd, trygghet och stabilitet då kan mörkermännen få vind i seglen.

Därför gäller det att alla ansvarskännande demokrater, oavsett politisk färg, medverkar till att Sverige får ett väl fungerande styre även efter ett oklart resultat i höstens val.

Olov Abrahamsson bloggar om politik i allmänhet och socialdemokrati i synnerhet.


Fakta om Olov
Född: 1963
Bor: I Luleå
Yrke: Politisk chefredaktör
Gillar: LO, Luleå Hockey och LBBK. 
Kuriosa: Medverkar ibland i P1:s veckomagasin "God morgon, världen!".


Kontakt: olov.abrahamsson@nsd.se
Twitter: @OlovAbrahamsson

  • Twitter

Bloggar