Joakim Leonardson är klätterinstruktör. Han har ofta varit på Dödlarsberget vid byn Riddarhällan, drygt halvvägs från Älvsbyn mot Vidsel, norr om väg 374.

– Dödlarsberget är en fantastisk klippa, inte minst en bra nybörjarklippa för utomhusklättring, säger han.

Från parkeringen på baksidan av berget går en stig upp till ett vindskydd nära toppen, där man förbereder sig. Därifrån går eller firar man sig ner till foten av klippan och klättringen kan börja.

Artikelbild

| Tryggt. Med säkrande rep känns det tryggt för Karolina Bergenstråle när hon klättrar på Dödlarsberget.

Leonardson har hållit på med klättring i drygt 15 år.

– Jag blev biten då en god vän drog med mig och på den vägen är det, säger han.

Han startade Jockes klätterskola och senare aktivitetsföretaget Explore Luleå tillsammans med Pontus Frank.

– Det fanns ett uppdämt behov. Vi körde kurser två-tre helger i månaden - och än har intresset inte klingat av, säger han.

Artikelbild

| Krävande. Att klättra är en utomordentlig träning. Det är krävande och klättraren tränar hela kroppen.

Till slut blev det så mycket att han fick svårt att hinna med allt vid sidan om sitt ordinarie jobb på Luleå Tekniska Universitet. Nu har han avvecklat sitt ägande i bolagen, men han jobbar fortfarande som auktoriserad klätterinstruktör inomhus och hjälpinstruktör på klippa.

Bäst gillar han att klättra utomhus och för att det ska ge nåt bör klippväggen vara minst 10-15 meter.

Artikelbild

| Höjdare. Minst 10-15 meter bör klippväggen vara, menar instruktören Joakim Leonardson och gör sig redo att ta sig an ett 60 meter högt parti av Dödlarsberget i Älvsbyn.

Tjusningen beskriver han med entusiasm:

– Det är en kombination av att vara nära naturen, att anpassa sig efter klippan och mycket problemlösning. Det är ett fantastiskt sätt att träna. Man tränar hela kroppen. Och så är det en mental avkoppling. Världen krymper till 1 x 1 meter, det är bara där och nu.

Artikelbild

| Utrustning. Att klättra kräver en hel del utrustning. Säkerheten är viktig.

Enligt Svenska klätterförbundet är klättringen den snabbast växande aktiviteten i Sverige, sett till antalet nya aktiva.

För att den ska kunna växa ytterligare krävs fler lokaler. I Luleå finns bara Hälsans hus för repklättring inomhus.

Artikelbild

| Repgubbar. Joakim Leonardson, främst, och Jim Sandstén på väg ut till klippväggen på Dödlarsberget, ordentligt försedda med olika klätterrep.

Leonardson och Frank för kontinuerliga diskussioner med LTU om att få till en klätterhall på campusonrådet, men en sådan etablering är ett par år bort.

Därmed inte sagt att det bara är studenter och andra unga som vill lära sig klättra. Det är mammor, pappor och barn.

Artikelbild

| Uppåt. Linnéa Thyni illustrerar glädjen i att klättra på Dödlarsberget i Älvsbyn, en bra nybörjarklippa för utomhusklättring.

– Det är ganska häftigt. Alla kan klättra på sin egen nivå, säger han.

Utbildningen börjar normalt inomhus med en toppreps- eller nybörjarkurs och kan fortsätta med en ledkurs. Nästa steg blir utomhusklättring, både grundkurs och fortsättningskurs i klippklättring.

Artikelbild

| Nedåt. Linnéa Thyni firar sig ned på klippväggen på Dödlarsberget i Älvsbyn, ett ställe med många klätterleder med olika svårighetsgrader.

– Dem bör man gå innan man börjar själv med klättring. Det är en säker sport, med få olyckor, men i allt Pontus och jag gör är det a och o med säkerhetstänket.

Från maj till september ordnas klätterkurser utomhus på olika ställen i Norrbotten.