Vår älskade Laila Sofia Vingsund, Keräntöjärvi, har omgiven av sin familj, avlidit vid en ålder av 87 år.
Laila, född Mella, föddes som en av elva syskon i byn Keräntöjärvi. Vid åtta års ålder förlorade hon sin mor och fick därmed tidigt börja hjälpa till med de yngre syskonen och övriga plikter i hushållet.
Laila började förvärvsarbeta som ung och var känd som rejäl, pålitlig och plikttrogen i sitt arbete. Hon arbetade bland annat som hushållerska, lokalvårdare och sedermera som vaktmästare på Keräntöjärvi skola som hon skötte fram till att denna stängdes.
Laila gifte sig 1944 med framlidna Sven Sevä (sedermera Vingsund) och tillsammans fick de sex barn.
Under deras tid tillsammans insjuknade Sven och Laila valde att vårda honom i hemmet samtidigt som hon heltidsarbetade inom hemtjänsten fram till sin pension. Efter Svens bortgång fortsatte Laila att ensam ta hand om och bo kvar i hemmet.
Barnen och det egna hemmet var Lailas allt och hennes gästfrihet mot alla som kom på besök vida känt. Hon tyckte mycket om att handarbeta, sticka, virka och väva var det främsta sysselsättningarna för henne. Otaliga är det vackra trasmattor som hon skänkt till stor glädje för barn, barnbarn och övriga släkt och vänner. Tyvärr försämrades Lailas syn gradvis och innebar att hon till slut var tvungen att ge upp handarbete, däremot fortsatte hon med sina hushållsysslor med en aldrig sinande kraft. Bärplockning under sommar och höst var också något som Laila såg fram emot och som hon ägnade sig åt så länge hon orkade.
Under sin levnad fick Laila uppleva den stora sorgen av att följa tre av sina barn till den sista vilan, men hennes livsvilja fanns kvar, starkt arbetade hon vidare i sin vardag med sitt hem och med att måna om sina barn, barnbarn och barnbarnsbarn.
Vi minns Laila med stor kärlek för den hon var och allt hon gav oss. Hennes godhet och värme kommer för alltid att sprida vackra minnen hos oss. Hon finns i våra hjärtan.
Vila i frid älskade Laila.
Familjen