Martin Rehult, Luleå och Ohtanajärvi, har efter lång tids sjukdom avlidit i en ålder av 82 år.

Martin föddes och växte upp i Hannugården i Ohtanajärvi. Redan tidigt visade han ett stort intresse för samhällsfrågor och det nya samhälle som började växa fram efter andra världskriget. Martin engagerade sig först i arbetarrörelsen i bygden och startade en SSU-klubb 1948 där han också blev ordförande. Genom sitt arbete i skogen kom han ungefär samtidigt med i den lokala styrelsen för fackförbundet Skogs och flottnings. En del i bygden minns också hur Martin cyklade omkring och sålde folkrörelsernas kulturtidskrift, Folket i Bild (FiB).

Sin största insats för byn gjorde dock Martin Rehult inom idrotten. Han och andra entusiaster arbetade hårt för att bilda en idrottsförening och få till stånd en idrottsplats i Ohtanajärvi. För att få byamark till planen krävdes alla markägares godkännande. Ett hårt arbete enligt Martin.

1950 blev båda drömmarna verklighet och Martin valdes till Ohtanajärvi IK:s förste ordförande (1950-1965). Samma år ansökte man om medlemskap i Riksidrottsförbundet, "för att genom utövning av idrott, verka för medlemmarnas andliga och fysiska fostran, samt för gott kamratskap." En sådan ansökan beviljades naturligtvis! OIK startade med fri idrott, fotboll och skidåkning på programmet.

En skidtävling arrangerades varje år 1951-1968 med Martin som både tävlingsledare och speaker. I fotboll, där han ibland fungerade som domare, startade man seriespel 1952 och efter några magra år utvecklades den till OIK:s mest framgångsrika gren, med spel i division III 1970-1972 som höjdpunkt och i form av Ohtana/Aapua lever fotbollen fortfarande i bygden.

Genom arbetet i skogen fick Martin Rehult en tjänst som konsult i Skogsvårdsstyrelsen och efter några år i Haparanda fick han jobb i Luleå och arbetade där till pensioneringen.

Även i Luleå engagerade han sig i föreningslivet, särskilt inom kulturen. Han gjorde stora insatser i utvecklandet av friluftsmuseet Hägnan i Gammelstad och var också en tid ordförande i Nederluleå Hembygdsförening.

Martin intresserade sig även för historia och släktforskning. Till en fotoutställning 1981 om livet i Ohtanajärvi sammanställde han tillsammans med två kusiner lite fakta och ett häfte om byns och de olika gårdarnas historia. Han höll också föredrag om byarnas och idrottens historia, vid olika kulturdagar och jubileer.

Trots flytten till Luleå tappade Martin aldrig kontakten med hembygden. Han gladdes åt byns utveckling och åt OIK:s framgångar, men sörjde förstås att byn som andra byar i Tornedalen så snabbt minskade sin befolkning. Såväl vid föreningens 30-årsjubileum som vid halvsekelfirandet 2000 var han huvudtalare vid festligheterna.

Ohtanajärvibor, liksom andra med rötter i trakten, kommer att minnas Martin Rehult, som en fin medmänniska och en mycket engagerad kultur- och idrottsprofil, som bidrog till Ohtanajärvis utveckling och till den starka idrottsrörelsen i byn.

För Ohtanajärvi IK,

Sören Skogsdal