Namn: Samuel Arktedius
Längd: 39.5 centimeter
Vikt: 0.723 kg
Fångstplats: Sikträsk