Norrbotten Namn: Mats Lindberg
Längd:44 centimeter
Vikt: 1.111 kg
Fångstplats: Hovlössjön