Norrbotten Namn: Jonny Halvarsson
Längd: 44 centimeter 
Vikt: 1.216 kg
Fångstplats: Segårdsträsket, Lillpite