Norrbotten Namn: William Wånefjärd
Vikt: 1.300 kg
Längd: 45 centimeter
Fångstplats: Haukijärvi, Sangisälven