Norrbotten Namn: Tobias Amundsson Öhgren
Vikt: 1.4 kg
Längd:46 centimeter
Fångstplats: En insjö i Vuollerim