Namn: Roger Spets
Vikt: 1.600 kg
Längd: 43 centimeter
Fångstplats: Luleälven, ovan boden kraftstation.
Metad med räka.