Norrbotten Namn: Lucas Lövgren
Längd: 57 centimeter
Vikt: 1.7 kg
Fångstplats: Torneälven

Nytt personbästa igen för mig.