Norrbotten Namn: Heidi Nilsson
Längd: 54 centimeter
Vikt: 1.875 kg
Fångstplats: Piteåälven