Norrbotten Namn: Heidi Nilsson
Längd: 102 centimeter
Vikt: 10.2 kg
Fångstplats: Piteåälven