Namn: Cewin Nilsson
Längd: 123 centimeter
Vikt: 11.3 kg
Fångstplats: Piteåälven