Namn: Herbert Häggström
Vikt: 14 kg 
Längd: 120.5 centimeter
Fångstplats: Kalixälven, Salkostforsen, Bonderbyn