Norrbotten Namn: Bobby Ramadanovic
Vikt: 2.6 kg
Längd: 65 centimeter
Fångstplats: Piteåälven