Namn: Oscar Lodén
Längd: 76 centimeter
Vikt: 4.2 kg
Fångstplats: Luleåälven, Forsnäs