Namn: Ebba Wieslander

Längd: 86 centimeter

Vikt: 6.450 kg 

Fångstplats:Bensbyfjärden