Namn: Lucas Lövgren
Längd: 101 centimeter
Vikt: 7.12 kg
Fångstplats: Torneälven