Namn: Leon Forsman

Längd: 111 centimeter

Vikt: 9 kg

Fångstplats: Karats