Norrbotten Namn: Alice Stenman
Längd: 38 centimeter
Vikt: 1.1 kg
Fångstplats: Saggat