Norrbotten Namn: Heidi Nilsson
Längd: 51 centimeter
Vikt: 1.31 kg
Fångstplats: Piteåälven