Namn: Robert Johansson
Längd: 54 centimeter
Vikt: 1.350 kg
Fångstplats: Kaitumälven