Namn: Heidi Nilsson
Längd: 52 centimeter
Vikt: 1.44 kg
Fångstplats: Piteåälven