Namn: Stig Granström

Längd: 50 centimeter

Vikt: 1.490 kg

Fångstplats: Vitåälvens källflöde