Namn: Mikael Johansson

Längd: 110 centimeter

Vikt: 12.2 kg 

Fångstplats: Luleälven