Namn: Magnus Örn
Vikt: 12.72 Kg
Längd: 102 centimeter
Fångstplats: Luleåälven