Norrbotten Namn: Jonatan Storm
Längd: 115 centimeter
Vikt: 13.54 kg 
Fångstplats: Boden, Luleåälven