Namn: Joakim Landström
Längd: 91 centimeter, hanlax
Vikt: 9.3kg
Fångstplats:Kalixälven