Norrbotten Namn: Gitta Andersson
Längd: 61 centimeter
Vikt. 4.4 kg
Fångstplats: Teusajauvredalen