Norrbotten Namn: Ida Olsson
Längd: 90 centimeter
Vikt: 7.1 kg
Fångstplats: Lilla luleåälven