Soptippen skönmålas som en framtida mötesplats för Luleborna.

Stadsbyggnadskontorets Lindh Wiklund och Lagervall har i dagarna gått ut med information om att utlokaliseringen av återvinningscentralen (ÅVC) kommer att ge Lövskataborna närhet till nya arbetsplatser.

Fortsatt trivsamt och harmoniskt boende i samklang med kretsloppsanläggningen och dess verksamhet utlovas. Lövskatan är den bästa platsen för den nya sophanteringen.

Bara en sak återstår innan vi kan ”dejta” på återvinningsmarknaden.

Detaljplanenför Lövskatan måste förändras.

Eller är förslaget ett tidigt aprilskämt?

Allvarligt talat hur bra är det att få en sophantering och all den trafik inpå knutarna?

Hur harmoniskt är det med utsläpp av kvävedioxid?

Enligt Lenita Ericsson, ordförande i tekniska nämnden, måste luften i Luleå bli bättre. Det är inte okej att föra över trafikströmmarna från Kronans ytterområde till ett bostadsområde och försämra luftkvalitén.

Självklart måste sopcentralen ligga på annan plats än på Lövskatan.

En nyckelfråga!

Varför är Lövskatan, Luleås minsta bostadsområde, bästa platsen för att föra över sopor från kommunens östra delar och centrum, det vill säga från Porsön, Björkskatan, Kronan, Örnäset, Skurholmen och Hertsön och centrum?

Angående framtida jobben – på Lövskatan bor många pensionärer och åldringar.

Vi är mera bekymrade över att ni sänker värdet på våra bostäder och orsakar ekonomisk skada, då soptippen som granne inte ger något mervärde.

Varför i fridens dagar är det lämpligt att flytta sopcentralen till ett grönområde med gammelskog, speciella växter och blomster?

Ett område som berikar kommunens ekologiska mångfald även med ett rikt fågelliv.

Så tänk om, inventra och åtgärda istället för att skövla. Detta är ett skyddsvärt område, ett riktigt naturrum som kommunnen kan utveckla tillsammans med Naturvårdsverket.

Har cheferna på stadsbyggnadsförvaltningen ingen kontakt alls med miljökontoret?

Det är redan nu ständiga klagomål från boende om buller och föroreningar från ett befintligt företag med metallåtervinning som verksamhet.

Förorenat utsläpp med underlig lukt i området kring metallåtervinningen, borde intressera kommunen istället för att planera för mera negativa miljökonsekvenser.

Nej, istället borde industriområdet flyttas och ge plats för ett reaktionsområde, i samklang med gammelskogen, för barn och ungdomar, pensionärer och åldringar att hämta luft och höra fågelkvitter.

Och tänk om det visar sig att en utvidgning är omöjlig då skogsområdet, som är begränsat av Svartöleden och järnvägspåret, skulle visa sig vara för litet i framtiden?

Det blir svårt att ta sig ur den inhängnaden. Det gäller att tänka till och inte endast drivas av att frigöra mark på Kronan för exploatering.

Kontakta Lövskatans boendeförening för kreativa förslag.