Vi behöver införa fyra timmars arbetsdag för att få en arbetsmarknad och ett liv som fungerar för individen och samhället – för oss människor under den tid vi verkar här på jorden.

Vi behöver en medvetenhet som är sund och funktionell när det gäller att förstå människors förmåga och behov.

Vi behöver skapa ett gott och etiskt samt hållbart samhälle som är det enda ekonomiskt tänkbara.

Skälen till fyra timmars arbetsdag är många:

•Alla får arbete och har rätt att vara samhällsmedlem och delta samt försörja sig i sitt eget land.

• Alla klarar fyra timmars arbetsdag i vilken branch som helst och vi behöver inte sjukskrivningar, arbetsskador och förtidspensioneringar.

•  Barn och ungdomar får värde och plats med föräldrar i ett stressfritt samhälle.

• Parrelationer och familjer har tid och kan fungera för samhällets bästa och relationsproblem och barn- och ungdomsproblem kan minimeras.

• Sjukvården, arbetsförmedlingen och försäkringskassan kan krympa rejält och förutom fysisk ohälsa psykiska diagnoser likaså.

• Folk hinner reflektera och utföra arbetsinsatser med engagemang och intelligens samt med fysisk och psykisk styrka.

• Som sagt – vi kan få bort stress och sömnproblem, som enligt Världshälsoorganisationen är de två största orsakerna till västvärldens sjukdomar.

•  Människor har tid med äldre släktingar och hjälpsamhet i olika ideella former kan blomstra.

• Människor hinner odla civiliserade intressen och hobbys som gagnar individ och samhälle.

• Brottslighet och drogmissbruk avtar till stor del.

Vi kan ha hög standard, god kvalitet och ett gott liv utan att ha en överproduktion för att vi ska överkonsumera.

Nu sker missbruk av jordens resurser, ett oförsvarligt slöseri, som kostar omåttliga penningaresurser.

Det dödar människor på olika sätt, i ett galet ansvarslöst slit- och slängsamhälle.

Den värld som är hållbar och ekonomiskt försvarbar har vissa grundläggande principer:

• Vi kan inte producera och ta mer av jordens resurser än vi kan återställa och återvinna.

•  Vi kan inte skapa större sopberg utan måste ta hand om det vi hållbart kan ta tillvara på.

• Vi ska byta ut icke förnybar energi mot förnybar energi.

Svårare än så är det inte att tänka och organisera ett samhälle.

Vi kan förstå medvetet och handla medvetet – då löser vi enkelt de för handen varande problemen.