Jag vill ge en eloge till alla tappra snöröjare, som under dygnets alla timmar kämpat mot rekordsnön för att hålla vägar, gator, gång- och cykelvägar framkomliga.

Innan snöröjningen hann avslutas slog blixthalkan till. Då tog sandningsarbetet vid.

Det måste kännas väldigt frustrerande för snöröjarna att uppleva att så snart de passerat ett villaområde går villaägarna ut och för ut snön från sina infarter, ibland till och med från sina tak (!) på gatan.

Gatan blir då så smal att två vanliga småbilar inte kan mötas.

Vilken skräck för utryckningsfolket!

På kommunens hemsida kan vi bland annat läsa:

”Vi måste alla hjälpas åt.

Samarbete är en viktig utgångspunkt för att vi ska kunna skapa en bra vinterväghållning i Luleå. Alla kan bidra på något sätt och den som är fastighetsägare har ett särskilt ansvar. Följande insatser kan alla hjälpa till med:

• Ta bort snö och is från gångbanan utanför fastigheten och sanda om det är halt.

• Den snö som hör till din gårdsplan ska också förvaras på din egen tomt. Inte i vägområdet, på plogvallar eller hos grannen.”

Undra inte på att kommunens kostnader för snöröjning skjuter i höjden när villaägarna välter över arbete på kommunens snöröjare. Detta drabbar alla skattebetalare!

Kommunen borde ha rätt att utdöma vite eller böter för dem som inte sköter sig.

Det är inne att klaga på snöröjningen.

Inte sällan är det samma personer som klagar och som själva fuskar med skottningen.

Skärpning!