Jag har nyligen läst en bok av den colombianske författaren Gabriel Garcia Marquez.

I den färgstarka boken finns det en figur som vill komma åt hela makten i byn.

Det finns redan en ledare där, så hur få makten?

Jo, han skickade ut en dräng som lyssnade av byn.

Det är klart att det alltid finns någon som är irriterad på ledaren, och då blir drängen glad för då kan han fabulera ihop en historia, som han sedan vidarebefordrar till sin uppdragsgivare.

Som belöning får han den avsatte ledarens plats.

För att figuren, som vill ha hela makten, ska känna sig riktigt säker tar han hjälp av en avsatt ledare från grannbyn.

Det här är inte Colombia i början på 1900 talet, det är Bodens kommunfullmäktige anno 2015.

I den strategiska planen för 2015–2017 som fastställdes på kommunfullmäktige 16 juni 2014 står ingenting att Bodenbo ska bli aktiebolag.

Kammarkollegiet beslutade den 15 februari 2000 att stiftelsen inte kan upplösas. Detta vet figuren men han hävdar ändå att det går.

Kanske figuren har läst samma bok som jag?