Vid mötet angående nedläggningen av skolan i Vitå sa barn- och utbildningsnämndens ordförande Carina Sammeli att ”vi måste använda våra resurser bättre om hela Luleå ska kunna leva” som försvar för nedläggningen.

Som replik till Carina Sammeli vill jag säga att allt är en fråga om prioritering.

Hur prioriterar Socialdemokraterna i Luleå kommun?

Ska vi lägga ner skolor och trycka in fler barn i de skolor vi har och maximera gruppstorlekar för att få det så billigt som möjligt?

Vi Kristdemokrater värnar om barnens rätt att få en bättre arbetsmiljö; nära till skolan, säkra skolvägar, mindre grupper för bättre undervisning och tryggare klasser, fler lärare som har tid för varje barns utveckling, mindre grupper i fritidsverksamheten och förstärkt elevhälsa.

Samma dag som 200 personer träffades för att prata om Vitåskolans framtid satt jag på möte med kommunstyrelsens arbetsutskott (som ersättare) och stora summor pengar rullade iväg till olika ”viktigare” projekt som:

• Medarrangör för Eurobasket Women 2017 (en kostnad på 2 000 000 kronor).

• Ansökan om rätt att nyttja Naturums namn och logotyp för planerad byggnad på Södra hamnplan (ingen prislapp, men är lite orolig över hur mycket den nya byggnaden kommer att kosta).

• Finansiering till projektet Tillväxt IT (485 386 kronor).

• Finansiering till projektet Pegin XL (700 000 kronor).

• Projekt Creative Nodes – Fusion (1 200 000 kronor).

På kommunstyrelsens sammanträde samma dag:

• Projektansökan Mötesplats Hertsön (540 000 kronor).

• Ansökan Medarrangör för Eurobasket Women 2017 (två miljoner kronor, samma ärende som i arbetsutskottet).

• Hållbart resande i Luleå kommun (2 000 000 kronor per år) för att anställa personal som kan uppmuntra folk att resa hållbart.

• Luleå resecentrum (finns ingen prislapp i dagsläget).

• Genomföra Sveriges Musik- och kulturskoleråds årskonferens i Luleå 2016 (40 000 kronor).

• Tjänsteman i beredskap (200 000 kronor i år och sedan 550 000 kronor per år).

• Medel till flyktingverksamhet (115 000 kr i år och sedan 345 000 kr).

• Finansiering av utvecklingsinsatser kopplade till samarbetet med Austin (43 000 kronor plus 123 000 kronor).

• Finansering av underskott i Norrbotniabanegruppens projekt Plattform 2011–2013 (30 082 kronor idag).

Projektet Plattform 2011–2013 handlar om att sprida information om Norrbotniabanan. Luleå kommun har under perioden 2011–2014 finansierat projektet med totalt 471 248 kronor.

Sammanlagt 7 476 468 kronor på en enda dag.

Att behålla Vitåskolan är en spott i havet jämfört med kommunens andra projekt, för att inte tala om de nya planerna på idrottsanläggningar och bidrag till elitidrotten för marknadsföring.

Slutsatsen är att Socialdemokraterna älskar att måla skylten ”Luleå” på barnens bekostnad och vi känner av att grunden vi står på börjar spricka ordentligt.

Låt hela Luleå kommun få leva – behåll byaskolorna, minska barngrupperna, anställ fler lärare till skolan/förskolan och satsa mer på elevhälsan.