Vi vet nu att Norrbottens läns landsting under 2015 och 2016 ska dra ner sina kostnader med 300 000 000 kronor. Vi vet även vilka det drabbar. De sjuka och de som behöver tandvård.

I tidningarna har vi under årens lopp kunnat läsa artikel på artikel om vikten och betydelsen av landstingets frivilliga åtaganden. Åtaganden som inte har med hälso- och sjukvård att göra, exempelvis flyglinjen Luleå-Tromsö-Uleåborg, drift av restaurang Solsidan, julgransutställning på Luleå Airport, 23 miljoner i EU-satsningar, bidrag till privata företagare, föreningsaktiviteter, festivaler, idrottsresor, projektpengar av olika slag plus kulturbiten. Vad kostade till exempel alla nya skyltar när ”vårdcentraler” blev ”hälsocentraler” och alla kläder i nya färger?

Själv betraktar landstinget kostnaderna för sina frivilliga åtaganden som småpengar, cirka två procent. Det hörs ju inte vara mycket. Men hur mycket är det i reda pengar? En procentsats säger ingenting om den verkliga kostnaden och blir missvisande.

Vi har en uppgift från 19 februari -15 att NLL:s bidrag till kultur och undervisning uppgick till 122 000 000 kronor. Regionala utvecklingsbidrag icke medräknade! Det är lön för 488 sjuksköterskor eller lön till 580 undersköterskor!

Eftersom hälso- och sjukvård samt kommunikationer är det obligatoriska uppdraget för landstingen, rimmar det illa att inskränkningarna alltid drabbar den del, som är stadfäst i lagen för invånarnas liv och säkerhet. De invånare som avlönar er med sina skatter för att ni ska först och främst ska värna människors liv. I stället leker ni med våra pengar, spelar roulette med våra liv genom att se till att en stor del av befolkningen lämnas därhän vad gäller sjukvård.

Maria Stenberg har skrivit upprepade gånger, ensam och med andra, om regional utveckling men mycket lite om sjukvård. Naturligtvis för att förverkliga drömmen om storregionen. Där har vi anledningen till landstingets stora intresse för regional utveckling och kultursatsningar. Det verkar bråttom…

Dock hade ni den goda smaken att stoppa Dansens hus och Kören. Sådana satsningar kan inte vara vettiga så länge ni inte kan ge en jämlik vård inom länet!

Den enda nedskärning ni gjorde på icke sjukvård, drabbade en naturbruksskola. Måste finnas mycket mer att skära i inom den frivilliga sektorn plus administration och antalet landstingsråd.

Vi i Lapplandsupproret vänder oss emot att nedskärningar endast drabbar sjukvården!