Angående eventuell nedläggning av Vitås låg - och mellanstadieskola

Till er som leder utvecklingen av Luleå kommuns offentliga verksamhet. Ska hela Luleå kommun leva? Det påstås ju att hela landet ska leva.

I kommunens norra del, större delen av gamla Råneå kommun, finns nu två LM-skolor kvar – den i Vitå och Råneskolan – efter årtionden av nedläggningar. Nu hotas tydligen skolan i Vitå, vilket betyder att i hela den gamla kommunen kommer det att finnas endast en LM-skola.

Vitå med intilliggande byar är en vital landsbygd med många aktiva föreningar och en social gemenskap som många tar del av. En stor anledning till detta är att många barnfamiljer har sett Vitådalen som lämplig att bosätta sig i. Detta tack vare den goda barnomsorgen och en mycket bra skola, välfungerande med stabil lärarkår och övrig personal med förankring bland bygdens folk.

För barnen är den lokala tryggheten mycket värdefull både vad gäller skolans personal som andra barns föräldrar och syskon.

Det tycks inte ha presenterats sifferunderlag för den vinst som nedläggningen av Vitåskolan skulle innebära. Även om det går att motivera en nedläggning med stordriftens fördelar i ekonomiska termer så finns det andra värden som på både kort och lång sikt är viktiga för lokalsamhället.

Hur räknas vinst?

Hur mäter man mentalt välbefinnande (att bli sedd och bekräftad) och vad är det värt?

Vad kostar oron hos barn och vuxna när barnen hamnar i Råneå, både vad gäller den mindre trygga skolmiljön och att röra sig bland obekanta ”på byn”?

Vad betyder den längre skoldagen/arbetsdagen för barnen i fråga om stress i och med att de måste starta tidigare, resa längre och ibland tvingas vänta i Råneå?

Hur ska det värderas att arbetande föräldrar, ofta pendlare, får svårare att få logistiken att gå ihop?

Vad kostar de ökade transporterna ekonomiskt och ekologiskt?

Vad betyder det samhällskonomiskt att ”skrota” fräscha och väl fungerande lokaler?

Vad kostar det samhällsekonomiskt när övertalig personal blir arbetslös?

Vad kostar det samhällsekonomiskt, socioekonomiskt och mentalt att en bygd förlorar sitt centrum?

Det är ni som politiker som kan styra så att inte enbart marknadskrafterna får bestämma. Gör det med förnuft.