Varje år söker sig tusentals tjejer och unga kvinnor till våra tjejjourer i Sverige.

Många tjejer har utsatts för sexuella övergrepp som skapar ångest, självskadebeteende, självmordstankar och incest.

Vi på Tjejjouren i Luleå stöter ofta på denna verklighet bland hjälpsökande tjejer och unga kvinnor. När vi öppnar vår chatt på hemsidan är det alltid många tjejer som kontaktar oss.

Många har ett behov att prata med någon utomstående eftersom de inte har förtroende för myndigheter.

Alla som kontaktar oss är anonyma och vet att vi har tystnadsplikt.

Vi är oftast den första person som en utsatt ung tjej eller kvinna väljer att berätta sin situation för.

Vi arbetar frekvent med stödverksamhet och är välutbildade och samhällsengagerade.

Tjejjouren är med och påverkar i samhällsdebatten genom information, utbildning och opinionsbildning för att öka jämställdheten och förebygga våld mot tjejer och unga kvinnor.

Vi föreläser på högstadie- och gymnasieskolor om våld i nära relationer och om vad okej sex är.

Det är viktigt att arbeta med attitydförändringar hos tjejer och killar om man ska få till en förändring. Vi hoppas att Luleå kommuns politiker tycker att detta ska prioriteras i undervisningen för eleverna.

Vi samtalade nyligen med Margareta Winberg, tidigare jämställdhetsminister, om våra framgångar vid Tjejjouren i Luleå.

Hon var imponerad av vårt arbete och hade många frågor som vi fick möjlighet att svara på. Vi känner att vi äntligen får det stöd och förtroende som vår förening är värd efter många år av ideellt arbete.

Vi ser fram emot fortsatt samverkan med skolor, kuratorer, ungdomsmottagningen, myndigheter och andra organisationer för att förbättra tjejer och unga kvinnors villkor och utsatthet i Luleå kommun.