Vitåskolan ligger naturskönt i vackra Vitådalen. Skolan har 47 elever från förskoleklass till årskurs sex.

Skolans profilering är natur, miljö och friluftsliv och i undervisningen anknyts hela tiden till naturen i närmiljön.

Barnen är ute mycket under hela sin skolgång, man åker längdskidor, paddlar kanot, matar rådjur och gör små utflykter i närmiljön. På rasten leker barnen tillsammans över klassgränserna och alla får vara med i leken.

På vår skola blir barnen sedda och bekräftade. Alla barn får möjlighet att lyckas utifrån sina egna förutsättningar och alla barn får det stöd som är deras rätt enligt lagstiftningen. Därför har vår skola över tid också bra studieresultat. Vi får höra att små skolor är för dyra.

Men då blir vår fråga till er: Är det verkligen dyrt att ge barnen en trygg miljö och förutsättningar att lyckas?

Är det inte dyrare för samhället när barnen inte lyckas? De pengar vi satsar på att ge våra barn bästa möjliga start är inte en kostnad utan en investering för framtiden.

Vi som känner vår skola tycker att Luleå kommun borde satsa på att utveckla Vitåskolans koncept ännu mer och fler barn borde få möjlighet att få denna trygga start i livet.

Vitådalen som har cirka 780 innevånare ligger bra beläget inom pendlingsavstånd till såväl Luleå, Kalix som Boden. Området hyser också ett stort antal småföretagare med många unga anställda. Det finns bra möjligheter till friluftsliv både sommar som vinter och ett mycket aktivt föreningsliv.

Allt detta gör att hus som blir till salu säljs snabbt och ofta har vi glädjen att få välkomna nya unga familjer till våra byar. Denna positiva utveckling syns dock inte in kommunens befolkningsprognoser för framtiden, där utgår man istället ifrån generella antaganden på utflyttningstal baserade på typ av bebyggelse och befolkningstäthet.

Kommunens tjänstemän på Barn- och utbildningsförvaltningen förutsätter alltså att landsbygden ska avfolkas generellt och ingen hänsyn tas till att verkligheten kan vara helt annorlunda i vissa områden.

Dock är det naturligtvis så att om kommunen utifrån denna typ av felaktiga beslutsunderlag väljer att lägga ned en skola är risken överhängande att prognosen blir en självuppfyllande profetia.

Skolan är navet för hela Vitådalen och en förutsättning för bygdens fortsatta positiva utveckling.

Vi behöver vår skola för framtiden, då kan vi i Vitådalen också bidra till att utveckla vår kommun mot målet 10 000 nya invånare.