På bokomslagets insida recenserar förre statsministern och socialdemokraternas partiledare Ingvar Carlsson den "välskrivna" boken och beskriver hur vi får "en delvis ny bild av Karin Boye".

Anmälaren hade ingen aning om att Carlsson är en Boye-kännare. Eller är det möjligen så att den Ingvar Carlsson känner är författaren, den gamle socialdemokraten Kaj Björk, nu 93 år?

Björk har ett förflutet som riksdagsman, redaktör för socialdemokratiska tidningar och som ambassadör i Beijing och i Ottawa.

Egentligen borde förlaget ha vänt på bokens titel, för det handlar mera om Karin Boyes man Leif Björk. Jo, just det, Kaj Björks äldre bror som en tid var gift med poeten.

Så det är inte så mycket Karin Boye som Ingvar Carlsson påstår, i stället så mycket mera Björk och en vad som hände i vänsterorienterade kretsar under den tid Karin Boye och Leif Björk var ett par.

Den som söker läsning om Karin Boye får söka i andra biografiska verk.