Folkbiblioteken kan inte jämställa e-boken med den tryckta. Det menar Tomas Lidman, regeringens litteraturutredare, som säger att landets folkbibliotek måste gå samman och förhandla gemensamt med förlagen.

Zlatan-biografin i digital form har fått e-bokskontot att skjuta i höjden för många av landets bibliotek. Samtidigt är förlagen djupt missnöjda över att potentiella e-bokskunder laddar hem e-boken gratis från bibliotekens sajter i stället för att köpa den.

Biblioteken kan inte förvänta sig några nya statliga miljoner för att finansiera det ökade intresset för e-bokslån, menar nu Tomas Lidman som leder den pågående litteraturutredningen.

Konflikten mellan förlagen och biblioteken angående e-böckerna ingår egentligen inte i utredarnas uppdrag men kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) har alldeles särskilt bett om deras yttrande.

- Jag är gammal bibliotekarie, jag har jobbat på forskningsbibliotek och jag har varit chef för Kungliga biblioteket. Jag tycker det är ganska naivt att tro att man kan jämställa e-boken med en vanlig tryckt bok, det är en tjänst biblioteken köper, säger Tomas Lidman.

Han drar en parallell till hur landets forskningsbibliotek gemensamt förhandlar med förlagen för att få bra avtal kring bland annat e-böcker. Han tycker landets 290 folkbibliotek ska göra gemensam sak tillsammans med SKL, Sveriges kommuner och landsting, och Kungliga biblioteket.

- Biblioteken måste finna sig i detta, det vi kan gör är att visa hur de kan stärka sin förhandlingsposition.