Svar på Bosse Johanssons debattinlägg på NSD:s kultursida den 29 september med rubriken ”Ett dåligt kok, Niemi”:

Lars Levi Laestadius väckte känslor och provocerade, då som nu. De nyväckta dyrkade honom medan borgerskapet i Pajala anmälde honom till Domkapitlet. Han var långhårig och gick klädd i vadmal som de fattiga, lärde sig latin, grekiska, samiska och tornedalsfins-ka, avskydde brödpräster och skrivbordsbotanister, och predikade uppståndelsen till det eviga livet samtidigt som han deltog i gravplundring, som Bosse Johansson mycket riktigt påpekar.

Det var ett stort äventyr att försöka skildra honom. Både Bosse och jag har skrivit böcker om honom, och vi lär inte vara de sista. Laestadius själv skulle förmodligen vara mycket nöjd över att kunna skapa debatt, 150 år efter sin död.