Sedan 1,5 år tillbaka har IUC Norr AB (IUC Norrbotten) och Gällivare kommun fört en nära dialog om vikten av att utveckla industrin och ett industrinätverk på regional/nationell nivå tillsammans med Malmfälten.

– Vi har genomfört flertal samarbetsträffar och diskuterat flera scenarier för ett utökat samarbete de kommande åren, säger Anders Högström på IUC Norr AB, i ett pressmeddelande.

På IUC Norrbottens årsstämma den 15 juni 2017 presenterades en handlingsplan för att tillsammans utveckla regionens små och medelstora företag inom industrin. Medverkande företag, flera kommuner i Norr- och Västerbotten och Region Norrbotten gav ett starkt stöd till satsningen.

Nu har IUC Norr och Gällivare kommun enats om ett operativt samarbete i Malmfälten under de kommande åren och en fysisk etablering inom kort.

Fokus i samarbetet är att i samverkan med Gällivare kommun åtar sig IUC Norrbotten att genomföra strategiska affärsutvecklingsinsatserriktade till industri- och teknikföretag med tillväxtpotentialgenom väl fungerande arbetsprocesser, samt erfarna och kompetenta företagsutvecklare.

I regeringens handlingsplan Smart Industri konstaterar man att störst tillväxtpotential finns i de små och medelstora industriföretagen i Sverige. Här vill man öka förmågan hos våra industri- och teknikföretag att konkurrera framgångsrikt både lokalt, regionalt och nationellt/internationellt.

– Människor med olika ansvarsområden i en stor, men också sårbar, traditionell industriregion måste arbeta tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål, säger Andreas Hinzer, utvecklingschef i Gällivare.