NSD rappoerterade om Kåbdalis storsatsning i början av september

Skidanläggningen ansökte om en ny detaljplan för exploatering av 100 hektar privatmark på Kåbdalis 2:2 med totalt 80 nya fritidshustomter uppdelat på två områden, cirka 100 nya husvagnsplatser, servicebyggnad, ett värdshus med restaurang och 40 nya bäddar samt en hotell i anslutning till befintliga restaurangen Kårleone med cirka 80 bäddar. Åtgärden innebär även en handelsgata mellan Kårleone mot det nya området där externa butiker ska kunna etablera sig. Totalt kommer 100 hektar mark att tas i området för skidanläggningens utökning.

Dessutom ville en privat markägare från Luleå kliva in i leken och bygga 47 parhus och 17 villor på marken Kåbdalis 1:2. Här handlar det om 10 hektar mark.

Artikelbild

| Satsar. Johan Gunnarstedt, vd Kåbdalis skidliftar.

– Marken sluttar lite neråt och passar bättre för ändamålet med mina hus. Vi pratar nog inte om ett pemantboende utan husen ska nog mer ses som fritidhus. Det är svårt att uppskatta hur många bostäder det blir från början. Det finns många synergieffekter som berör oss liksom skidanläggningen som va och vägar fast vi har separata marker, sa markägaren den 9 september i NSD.

Då skulle Jokkmokks kommun behandla detaljplanen och nu har ett positivt utslag kommit på den.

– Kommunen går vidare med detaljplanen, säger Johan Gunnarstedt, vd för Kåbdalis skidliftar, till Norrbottens Affärer.

På 15 år har bolaget fördubblat sin omsättning ett antal gånger. År 2000 omsatte bolaget två miljoner och 2016 är bolaget uppe i 35 miljoner.

Artikelbild

– Skidorten Levi i finska Lappland har byggt kring sitt berg som endast är fem meter högre än i Kåbdalis. Det inspirerar oss, säger Gunnarstedt.