Flyktingtillströmningen på 400-500 personer per vecka betyder att anläggningarna fortsätter avvecklas utifrån vilken direktupphandling de tillhört.

Samtidigt med avvecklingsplanen har också Migrationsverket satt igång sitt tredje ramavtal över vilka leverantörer som ska få ta emot asylsökande. 30 asylboenden i Region Nord hade godkänts.

– Vi håller planen som vi haft hittills när det gäller avveckling på olika upphandlingsomgångar. Skälet till att vissa anläggningar i länet fått korttidsavtal beror på att de fått tilldelning enligt nya ramavtal 3. Där finns en fastlagd rangordning vi följer, säger Mats Engman, kanslihuschef på Migrationsverket Region Nord.

När det gäller antalet asylplatser så har Migrationsverket inte fyllt upp anläggningarna i lika stor grad som det varit tidigare.

– Vi har försökt täcka upp antalet åtminstone till garantiplatser. I kontrakten finns godkänt hälften garantiplatser. Dessa garantiplatser får alltid leverantören betalt trots att det kanske bara bor några asylsökande där, säger Engman.

Några Bodenanläggningar har fått sexmånadersavtal.Om platserna nyttjas i sex månader så förlängs avtalet till ett löpande avtal med två månaders uppsägningstid.

– Det är dock inte säkert att vi kommer att nyttja dessa platser under alla sex månader. Har vi inte behov av platserna går vi ur avtalet. Då är det en kort uppsägningstid, säger Engman.